Recerca

Recerca a la Fundació Hospital de l'Esperit Sant

L'actual aposta de la FHES per les unitats funcionals territorials, que requereixen una política d'assajos clínics consensuada entre institucions i correctament supervisada, sumada a la creixent importància de l'especialització intel·ligent en les organitzacions sanitàries, han portat a la FHES a iniciar una nova línia estratègica encaminada a incrementar i impulsar la seva activitat en el camp de la recerca i el coneixement.

En aquest sentit, en el marc del projecte de reflexió estratègica "Horitzó 2020", que ha de fixar les prioritats de l'organització per als propers anys, l'Hospital té com a objectiu posicionar-se com un actor més dintre del teixit d'entitats involucrades en investigació en el territori del Barcelonès Nord i el Maresme.

El Cap de Recerca serà garant del bon funcionament de la investigació al centre, té encomanades les funcions següents:

  • promocionar, dinamitzar i consolidar la recerca científica en l'organització
  • oferir assessorament metodològic als professionals en els diferents projectes
  • vetllar per la qualitat de la recerca i el compromís ètic i legal dels assaigs clínics
  • promoure la col·laboració en investigació entre l'hospital i la resta d'institucions de l'entorn

A més, s'està treballant en la redefinició del Comitè de recerca, que esdevindrà un òrgan executiu de les prioritats de l'organització en aquest àmbit.

Aquesta nova línia de treball s'enquadra en l'objectiu de la FHES d'aconseguir una major integració en el territori, en el qual ja fa anys que treballa per mitjà de diferents projectes per dinamitzar la producció científica i la generació i transferència de coneixement.

Contacte

Javier Sobrino, Cap de Recerca
recerca(ELIMINAR)@hes.scs.es         
93 386 02 02 - Extensió 4808