Ofertes laborals

Les persones interessades en les diferents ofertes poden enviar CV i documentació acreditativa a l'adreça electrònica seleccio(ELIMINAR)@fhes.cat.

Metge/ssa Adjunt especialista en Ginecologia i Obstetrícia

Metge/ssa especialista en Ginecologia i Obstetrícia: guàrdies

Supervisor/a d'Infermeria torn nit

Llevadora

Metge/essa especialista en Oftalmologia

Cap de Medicina Interna d'Hospitalització

Cap de Servei de Diagnòstic per la Imatge

Metge/essa especialista en Neurologia

Metge/ssa especialista en Medicina de Família i Comunitària

Metge/essa especialista en Aparell Digestiu

Metge/essa especialista en Dermatologia

Facultatiu/va especialista en Radiodiagnòstic

Infermers/es per l'ambit de quiròfan

Tècnics/ques en Cures Auxiliar d'Infermeria per l'àmbit de quiròfan (TCAI)

Metge/essa especialista en Medicina Interna

Metge/essa especialista en Malalties Infeccioses

Metge/essa especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT)

Metge/essa Adjunt/a Cirurgia General

Infermeres d'Hospitalització

Infermeres d'Urgències

Metge/essa Especialista en Anestesiologia i Reanimació

Metge/essa d'Urgències

Metge/essa d'Urgències Cirurgia General

Metge/essa d'Urgències COT


Metge/essa especialista en Ginecologia i Obstetrícia

Es requereix

 • Titulació especialista en Ginecologia i Obstetrícia, preferentment via MIR.

Es valorarà

 • Treball en equip i orientació al pacient
 • Capacitat per al treball multidisciplinari, compartint objectius i sinèrgies
 • Coneixements en seguretat del pacient

Oferim

 • Contracte laboral estable, jornada completa.
 • Treball en l'àrea de Ginecologia i Obstetrícia consultes externes, quiròfan i guàrdies presencials i localitzable.
 • Possibilitat d'acudir a sessions quirúrgiques del servei de ginecologia: patologia de sòl pelvià i patologia ginecològica benigna.
 • Possibilitat de participar en projectes de Recerca.
 • Docència en grau.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada (SISCAT).
 • Incorporació juny o juliol 2024.

Convocatòria metge/ssa especialista en Ginecologia i Obstetrícia


Metge/essa especialista en Ginecologia i Obstetrícia per Guàrdies

Es requereix

 • Titulació especialista en Ginecologia i Obstetrícia, preferentment via MIR.

Es valorarà

 • Treball en equip i orientació al pacient
 • Capacitat per al treball multidisciplinari, compartint objectius i sinèrgies
 • Coneixements en seguretat del pacient

Oferim

 • Contracte laboral estable.
 • Treball en l'àrea de Ginecologia i Obstetrícia en format guàrdies presencials i localitzables.
 • Possibilitat d'acudir a sessions quirúrgiques del servei de ginecologia: patologia de sòl pelvià i patologia ginecològica benigna.
 • Possibilitat de participar en projectes de Recerca.
 • Docència en grau
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada (SISCAT).
 • Incorporació immediata o diferida segons disponibilitat del candidat/a.

Convocatòria metge/ssa especialista en Ginecologia i Obstetrícia (guàrdies)


Supervisor/a Infermeria torn nit

Es requereix

 • Diplomatura/grau infermeria
 • Expertesa en el mitjà hospitalari


Es valorarà

 • Formació de postgrau/màster en lideratge/gestió d'infermeria
 • Experiència prèvia en llocs de gestió d'infermeria
 • Formació en seguretat del pacient
 • Capacitat per al treball multidisciplinari, compartint objectius i sinèrgiesIniciativa i capacitat per impulsar projectes

Oferim

 • Contracte laboral estable, jornada completa 1620h (de 21h a 7H)
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada (SISCAT)
 • Creixement personal en entorn dinàmic i de perspectiva de transformació digital

Convocatòria supervisor/a d'Infermeria torn nit


Metge/essa especialista en Oftalmologia

Es requereix

 • Metge especialista en Oftalmologia preferentment via MIR

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient
 • Orientació al client i al treball en equip

Oferim

 • Contracte laboral estable, jornada completa
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada (SISCAT)
 • Treball a quiròfan i consultes externes
 • Creixement personal en entorn dinàmic i de perspectiva de transformació digital

Convocatòria metge/essa especialista en Oftalmologia


Cap de Medicina Interna d'Hospitalització

Formació

 • Llicenciat en medicina i cirurgia, especialitat de medicina interna via MIR
 • Es valorarà formació en gestió i lideratge, seguretat del pacient, gestió de processos, gestió clínica.

Competències i experiència

 • Capacitat per al treball multidisciplinari, compartint objectius i sinèrgies.
 • Iniciativa i capacitat per impulsar projectes
 • Es valorarà l'experiència en gestió d'equips
 • Es valoraran competències en transformació digital

Les responsabilitats bàsiques, són

 • Gestió de la sala d'hospitalització de MI i dels dispositius assistencials alternatius a l'hospitalització convencional(hospitalització a domicili, H. De dia,..) garantint l'atenció centrada en el pacient
 • Col·laborar amb els serveis quirúrgics i amb el servei d'urgències, mantenint una interlocució i coordinació àgil i eficaç amb totes les especialitats, exercint d'eix fonamental del conjunt d'hospitalització.
 • Supervisar les rutes assistencials amb atenció especial al pacient pluripatològic i amb fragilitat tenint present els aspectes no estrictament mèdics
 • Afavorir la transició i continuïtat assistencial amb pro activitat en les dinàmiques relacionals amb els actors territorials (SEM, hospitals, atenció intermèdia,..)
 • Aportar noves orientacions i millores en la definició de circuits i estructures.
 • Afavorir les transformacions que comporta la digitalització dels serveis de salut.
 • Contribuir a la correcta gestió de la comorbiditat.
 • Contribuir a reduir la variabilitat de la pràctica clínica i promoure pràctiques clíniques de valor.

S'ofereix

 • Contracte laboral estable, dedicació plena.
 • Participació en projectes de recerca.
 • Formació suplementària.

Convocatòria Cap de Medicina Interna d'hospitalització


Llevadora

Es requereix

 • Disposar de la Diplomatura o Grau d'Infermeria.
 • Competències professionals:
  • Afavorir el procés fisiològic en l'atenció de l'embaràs, part i puerperi.
  • Prestar atenció al nounat dirigida a afavorir els processos d'adaptació i detectar precoçment les situacions de risc durant l'estada hospitalària.
 • Treball en equip
 • Orientació al pacient, afavorint el procés fisiològic en l'atenció de l'embaràs, part i puerperi.
 • Iniciativa i proactivitat
 • Comunicació

S'ofereix:

 • Contracte temporal de llarga durada
 • Desenvolupament professional i formació contínua.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT).
 • Incorporació immediata

La jornada de treball és la següent:

 • En horari diürn 12 hores
 • En horari nocturn 12 hores

Convocatòria Llevadora


Cap de Diagnòstic per la Imatge

Formació

 • Llicenciat en medicina i cirurgia, especialitat via MIR
 • Es valorarà formació en gestió i lideratge, seguretat del pacient, gestió de processos, gestió clínica.

Competències i experiència

 • Capacitat per al treball multidisciplinari, compartint objectius i sinèrgies.
 • Iniciativa i capacitat per impulsar projectes
 • Es valorarà l'experiència en gestió d'equips

En dependència de la direcció assistencial, les responsabilitats bàsiques, són

 • La gestió de l'atenció hospitalària del diagnòstic per la imatge 24*7 a la FHES.
 • Liderar l'execució d'una estratègia integral pel que fa a radiodiagnòstic
 • Afegir pro activitat en les dinàmiques relacionals amb els actors territorials (hospitals, atenció primària, atenció intermèdia)
 • Mantenir una interlocució i coordinació àgil i eficaç amb altres especialitats Afavorir la transició i continuïtat assistencial
 • Aportar noves orientacions i millores en la definició de circuits i estructures.
 • Afavorir les transformacions que comporta la digitalització dels serveis de salut.
 • Contribuir a la correcta gestió de la comorbiditat. Contribuir a reduir la variabilitat de la pràctica clínica i promoure pràctiques clíniques de valor.

S'ofereix

 • Contracte laboral estable, dedicació plena.
 • Participació en projectes de recerca.
 • Formació suplementària.

Convocatòria de Cap de Servei de Diagnòstic per la Imatge


Metge/essa especialista en Neurologia

Es requereix

Metge Especialista en Neurologia preferentment via MIR.

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient.
 • Orientació al client i treball en equip

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena.
 • Treballar en l'àrea de neurologia: consultor en hospitalització i urgències, consultes externes de neurologia.
 • Participació en projectes de Recerca
 • Docència en grau i postgrau
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT).
 • Incorporació immediata o diferida segons possibilitats del candidat

Convocatòria metge/essa especialista en Neurologia


Metge/essa especialista en Medicina de Família i Comunitària 

Convocatòria per a la selecció de metge/ssa especialista en Medicina de Família i Comunitària amb coneixements en els dispositius alternatius a l'hospitalització convencional (Hospitalització a Domicili, Hospital de Dia)


Es requereix

 • Títol d'especialista en Medicina de Família i Comunitària (preferentmentvia MIR).

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena.
 • Treball en l'àmbit dels dispositius alternatius a la hospitalització convencional i del pacient crònic complex amb una vessant transversal des de la comunitat, passant per urgències, plantes d'hospitalització d'aguts, hospitalització a domicili, hospital de dia i consulta externa.
 • Possibilitat de participar en projectes de Recerca.
 • Docència en grau i postgrau.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT).
 • Incorporació immediata.

Convocatòria de metge/ssa especialista en Medicina de Família i Comunitària


Metge/essa especialista en Aparell Digestiu

Es requereix:

 • Metge Especialista en Aparell Digestiu preferentment via MIR.

Es valorarà:

 • Experiència en lloc de treball relacionat amb l'especialitat
 • Lideratge i treball en equip.
 • Orientació al client/pacient.

Oferim:

 • Contracte laboral estable, dedicació plena.
 • Treball en l'àrea de Digestiu: Realitzant endoscòpies a pacients ingressats i ambulatoris (programades i urgents). Realització de
 • consultes externes de gastroenterologia i hepatologia.
 • Possibilitat de participar en projectes de Recerca.
 • Docència en grau i postgrau.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT).
 • Incorporació immediata o diferida segons la disponibilitat del candidat/a

Convocatòria de metge/essa especialista en Aparell Digestiu


Metge/essa especialista en Dermatologia

Requerim:

 • Metge/ssa Especialista en Dermatologia, preferentment via MIR.

Es valorarà:

 • Orientació al pacient i capacitat de treball en equip 
 • Coneixements en seguretat del pacient quirúrgic

Oferim:

 • Contracte laboral estable, jornada a temps parcial o complert
 • Docència en grau i postgrau
 • Remuneració segons el Conveni SISCAT
 • Incorporació immediata o diferida segons disponibilitat del candidat/a.

Convocatòria Metge/essa en Dermatologia


Facultatiu/va especialista en Radiodiagnòstic

Es requereix

 • Especialitat en Radiodiagnòstic via MIR, o convalidació semblant.

Es valorarà

 • Orientació al pacient i capacitat de treball en equip

Oferim

 • Desenvolupament científic i acadèmic segons els interessos personals.
 • Contracte laboral estable i jornada completa (sense guàrdies)
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT) i segons la dedicació.
 • Incorporació immediata.

Convocatòria Facultatiu/va especialista en Radiodiagnòstic


Infermers/es de l'ambit de quiròfan

Es requereix

 • Disposar de la Diplomatura o Grau d'Infermeria.
 • Competències professionals
 • Treball en equip
 • Orientació al pacient
 • Adaptació als canvis
 • Iniciativa i proactivitat
 • Comunicació

Oferim

 • Contracte temporal de llarga durada
 • Desenvolupament professional i formació contínua.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT).
 • Incorporació immediata
 • La jornada de treball és la següent:
  • En horari diürn i caps de setmanes en torn de tarda (1620 hores anuals), i festius segons roda de quiròfan.

Convocatòria Infermers/es per l'ambit de quiròfan


Tècnics/ques en Cures Auxiliar d'Infermeria per l'àmbit de quiròfan (TCAI)

Es requereix

 • Disposar del títol de TCAI's
 • Competències professionals
 • Treball en equip
 • Orientació al pacient
 • Adaptació als canvis
 • Iniciativa i proactivitat
 • Comunicació

Oferim

 • Contracte temporal de llarga durada
 • Desenvolupament professional i formació contínua.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT).
 • Incorporació immediata
 • La jornada de treball és la següent:
  • En horari dïurn i caps de setmana en torn de tarda (1620 hores anuals), i festius segons roda de quiròfan.

Tècnics/ques en Cures Auxiliar d'Infermeria per l'àmbit de quiròfan


Metge/essa especialista en Medicina Interna

Es requereix

 • Títol d'especialista en Medicina Interna (preferentment via MIR)

Es valorarà

 • Orientació al client i treball en equip

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena
 • Treball en l'àrea d'hospitalització i consulta externa de Medicina Interna així com atenció continuada en hospitalització en horari diürn (no nits)
 • Possibilitat de participar en projectes de Recerca.
 • Docència en grau (amb estudiants de tercer i sisè del campus clínic) i postgrau amb residents de medicina interna i medicina familiar i comunitària
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Convocatòria Metge/essa Especialista en Medicina Interna


Metge/essa especialista en Malalties Infeccioses

Es requereix

 • Títol d'especialista en Medicina Interna (preferentment via MIR)

Es valorarà

 • Màster o expertesa en Malalties infeccioses
 • Orientació al client i treball en equip

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena
 • Treball en l'àrea d'hospitalització i consulta externa de Medicina Interna així com atenció continuada en hospitalització en horari diürn (no nits)
 • Possibilitat de participar en projectes de Recerca.
 • Docència en grau (amb estudiants de tercer i sisè del campus clínic) i postgrau amb residentes de medicina interna i medicina familiar i comunitària.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Convocatòria Metge/essa Especialista en Malalties Infeccioses


Metge/essa especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT)

Per a desenvolupar l'activitat assistencial en el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital de l'Esperit Sant.

Es requereix

 • Titulació especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia via MIR.

Es valorarà

 • Lideratge i treball en equip
 • Capacitat per al treball multidisciplinari, compartint objectius i sinèrgies
 • Iniciativa i capacitat per impulsar projectes
 • Orientació al client

Oferim

 • Contracte laboral estable, jornada completa
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada (SISCAT)
 • Calendari complementari d'atenció continuada (guàrdies)
 • Incorporació 1 de juny de 2024
 • Docència en postgrau amb residents de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Convocatòria Metge/essa especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT)


Metge/essa Adjunt/a Cirurgia General 

Per a desenvolupar l'activitat assistencial en el Servei de Cirurgia General.

Es requereix

 • Especialitat de Cirurgia General via MIR.

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient quirúrgic
 • Orientació al client i treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral estable, jornada completa
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Infermeres d'Hospitalització

Es requereix

 • Titulació de Graduat/da en Infermeria.

Es valorarà

 • Habilitats interpersonals i de comunicació integrant el concepte d´humanització de les cures infermeres.
 • Orientació al pacient.
 • Implicació i compromís.
 • Capacitat de treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral d'un any amb possibilitat de renovació.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS(SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Infermeres d'Urgències

Es requereix

 • Titulació de Graduat/da en Infermeria.

Es valorarà

 • Habilitats interpersonals i de comunicació integrant el concepte d´humanització de les cures infermeres.
 • Orientació al pacient.
 • Implicació i compromís.
 • Capacitat de treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral d'un any amb possibilitat de renovació.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS(SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Metge/essa Especialista en Anestesiologia i Reanimació

Per desenvolupar l'activitat assistencial en el Servei d'Anestesiologia i Reanimació, juntament amb activitat planificada d'atenció continuada (guàrdies)

Es requereix

 • Titulació especialista en Anestesiologia i Reanimació via MIR.

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient.
 • Orientació al client i treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Metge/essa d'Urgències

Per desenvolupar l'activitat assistencial en l'Àrea de Medicina del Servei d'Urgències.

Es requereix

 • Especialitat en Medicina Interna o especialitats mediques, o Medicina de família i Comunitària, preferentment via MIR, o expertesa acreditada en l'àrea de urgències i emergències

Es valorarà

 • Màster en medicina d'urgències
 • Coneixements en seguretat del pacient
 • Orientació al client i treball en equip

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata

Metge/essa d'Urgències Cirurgia General

Per realitzar activitat d'atenció continuada de cirurgia general en el Servei d'Urgències.

Es requereix

 • Àmbit de Cirurgia General: Especialitat en Cirurgia General via MIR.

Oferim

 • Contracte laboral de caràcter temporal adscrit al Servei d'Urgències, amb possibilitat d'incorporació a la plantilla del centre.
 • Jornada complerta.
 • Incorporació immediata.

Metge/essa d'Urgències COT

Per realitzar activitat d'atenció continuada de COT en el Servei d'Urgències de l'Hospital.

Es requereix

 • Àmbit de Traumatologia: Especialitat en COT via MIR i/o acreditar experiència en aquest àmbit.

Oferim

 • Contracte laboral de caràcter temporal adscrit al Servei d'Urgències, amb possibilitat d'incorporació a la plantilla del centre.
 • Jornada complerta.
 • Incorporació immediata.