Ofertes laborals

Les persones interessades en les diferents ofertes poden enviar CV i documentació acreditativa a l'adreça electrònica rrhhdes(ELIMINAR)@fhes.cat

Metge/essa Adjunt/a Cirurgia General 

Metge/ssa Especialista en Neurologia

Infermeres d'Hospitalització

Infermeres d'Urgències

Metge/ssa Especialista en Urologia

Metge/ssa Especialista en Dermatologia

Metge/ssa Especialista en Cardiologia

Metge/ssa Especialista en Anestesiologia i Reanimació

Metge/ssa Adjunt/a Ginecologia i Obstetrícia

Metges/ses d'Urgències

Metges/ses d'Urgències Cirurgia General

Metges/ses d'Urgències COT

Metge/essa Adjunt/a Cirurgia General 

Per a desenvolupar l'activitat assistencial en el Servei de Cirurgia General.

Es requereix

 • Especialitat de Cirurgia General via MIR.
Es valorarà
 • Coneixements en seguretat del pacient quirúrgic
 • Orientació al client i treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral estable, jornada completa
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Metge/ssa Especialista en Neurologia

Per desenvolupar l'activitat assistencial com a Neuròleg dins d'un servei de Medicina Interna.

Es requereix

 • Metge Especialista en Neurologia preferentment via MIR.

Es valorarà

 • Orientació al client i treball en equip

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena.
 • Treball en l'àrea de Reumatologia: ·Realització de consultes externes de Reumatologia. Interconsultes del Servei d'Urgències i d'Hospitalització de Medicina Interna.
 • Possibilitat de participar en projectes de recerca.
 • Docència en grau i postgrau.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT).
 • Incorporació immediata o diferoda segons disponibilitat del candidat/a.

Infermeres d'Hospitalització

Es requereix

 • Titulació de Graduat/da en Infermeria.

Es valorarà

 • Habilitats interpersonals i de comunicació integrant el concepte d´humanització de les cures infermeres.
 • Orientació al pacient.
 • Implicació i compromís.
 • Capacitat de treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral de suplències d'estiu a jornada complerta amb continuïtat contractual a jornada parcial. 
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS(SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Infermeres d'Urgències

Es requereix

 • Titulació de Graduat/da en Infermeria.

Es valorarà

 • Habilitats interpersonals i de comunicació integrant el concepte d´humanització de les cures infermeres.
 • Orientació al pacient.
 • Implicació i compromís.
 • Capacitat de treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral de suplències d'estiu a jornada complerta amb continuïtat contractual a jornada parcial. 
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS(SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Metge/ssa Especialista en Urologia

Es requereix

 • Titulació especialista en Urologia via MIR.

Es valorarà

 • Experiència en Cirurgia laparoscòpia
 • Experiència en Cirurgia làser (pròstata, litiasi) i Ureteroscòpia flexible
 • Lideratge i treball en equip.
 • Orientació al pacient.

Oferim

 • Contracte laboral estable, jornada completa
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS(SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Metge/ssa Especialista en Dermatologia

Per desenvolupar l'activitat assistencial com a Metge/ssa Especialista en Dermatologia adscrit al Servei de Medicina Interna.

Es requereix

 • Metge Especialista en Dermatologia, preferentment via MIR
Es valorarà
 • Coneixements en seguretat del pacient quirúrgic
 • Orientació al client i treball en equip

Oferim

 • Contracte laboral estable, jornada a temps parcial
 • Possibilitat de participar en projectes de Recerca
 • Docència postgrau
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata

Metge/ssa Especialista en Cardiologia

Per desenvolupar l'activitat assistencial com a Metge/ssa Especialista en Cardiologia.

Es requereix

 • Metge/ssa Especialista en Cardiologia preferentment via MIR.
Es valorarà
 • Experiència en ecocardiografia
 • Lideratge i treball en equip
 • Orientació al pacient

Oferim

 • Treball en l'àrea de cardiologia: interconsultes d'hospitalització i d'urgències, ecocardiografia.
 • Consultes externes de cardiologia, proves d'esforç i ecocardiografia.
 • Possibilitat de participar en projectes de Recerca.
 • Docència en grau i postgrau.
 • Contracte laboral estable, dedicació de 30 hores setmanals amb possibilitats de jornada completa
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata o diferida segons disponibilitat del candidat/a

Metge/ssa Especialista en Dermatologia

Per desenvolupar l'activitat assistencial com a Metge/ssa Especialista en Dermatologia adscrit al Servei de Medicina Interna.

Es requereix

 • Metge Especialista en Dermatologia preferentment via MIR.

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient.
 • Orientació al client i treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena adaptable.
 • Possibilitat de participar en projectes de Recerca
 • Docència postgrau
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata

Metge/ssa Especialista en Anestesiologia i Reanimació

Per desenvolupar l'activitat assistencial en el Servei d'Anestesiologia i Reanimació, juntament amb activitat planificada d'atenció continuada (guàrdies)

Es requereix

 • Titulació especialista en Anestesiologia i Reanimació via MIR.

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient.
 • Orientació al client i treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Metge/ssa Adjunt/a Ginecologia i Obstetrícia

Per integrar-se a l'activitat assistencial d'atenció continuada de Ginecologia i Obstetrícia.

Es requereix

 • Especialitat de Ginecologia i Obstetrícia via MIR.

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient quirúrgic.
 • Orientació al client i treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral estable, diversos tipus de jornada segons perfil professional.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Metges/ses d'Urgències

Per desenvolupar l'activitat assistencial en l'Àrea de Medicina del Servei d'Urgències.

Es requereix

 • Especialitat en Medicina Interna o especialitats mediques, o Medicina de família i Comunitària, preferentment via MIR, o expertesa acreditada en l'àrea de urgències i emergències

Es valorarà

 • Màster en medicina d'urgències
 • Coneixements en seguretat del pacient
 • Orientació al client i treball en equip

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata

Metges/ses d'Urgències Cirurgia General

Per realitzar activitat d'atenció continuada de cirurgia general en el Servei d'Urgències.

Es requereix

 • Àmbit de Cirurgia General: Especialitat en Cirurgia General via MIR.

Oferim

 • Contracte laboral de caràcter temporal adscrit al Servei d'Urgències, amb possibilitat d'incorporació a la plantilla del centre.
 • Jornada complerta.
 • Incorporació immediata.

Metges/ses d'Urgències COT

Per realitzar activitat d'atenció continuada de COT en el Servei d'Urgències de l'Hospital.

Es requereix

 • Àmbit de Traumatologia: Especialitat en COT via MIR i/o acreditar experiència en aquest àmbit.

Oferim

 • Contracte laboral de caràcter temporal adscrit al Servei d'Urgències, amb possibilitat d'incorporació a la plantilla del centre.
 • Jornada complerta.
 • Incorporació immediata.