<< Altres entrevistes

“Treballar en l’àmbit de la qualitat m’ha donat una visió molt àmplia de l’Hospital”

Agustina Sánchez, Secretària de l’Àrea de Qualitat

La qualitat és un element estratègic del sistema sanitari, que permet a les institucions millorar i modernitzar-se. Tot i que en un hospital ha de traspuar de tots i cadascun dels processos i accions que s'hi duen a terme, és necessari  disposar d'un òrgan que vetlli per la implantació i seguiment d'una política de qualitat que es tradueixi en un bon servei als usuaris. I aquesta és la tasca de la Unitat de Qualitat, de la qual la Sra. Agustina Sánchez n'és secretària des de la seva creació, ara fa 7 anys. Ella mateixa ens explica la feina que comporta superar una acreditació hospitalària com la que fa unes setmanes ha renovat la FHES.

La FHES acaba de revalidar l'Acreditació d'Hospitals d'Aguts amb el 85% dels estàndards essencials assolits. Quina lectura es fa d'aquest resultat des de l'Àrea de Qualitat?

L'organització s'ha de sentir molt satisfeta amb el resultat. Les dificultats dels darrers anys han fet més complicat registrar la feina realitzada. La implantació del nou Pla de Sistemes, l'any passat, ha dificultat el seguiment d'indicadors, i els dos expedients de regulació d'ocupació han alterat la feina de tots. Aquest valor positiu també està recollit en l'informe de la certificació ISO de Diagnòstic per la imatge.

Però tot i així, aquesta nota és inferior a la de l'anterior acreditació, al 2010, quan es van superar el 91% dels estàndards...

El model d'acreditació es basa en una metodologia cada cop més exigent. Al 2013 hi ha hagut un canvi en aquest sentit i s'ha passat de 500 estàndards essencials a gairebé 700. L'objectiu és la millora contínua. Si ens situem en l'excel·lència, o sigui per sobre del 90% d'estàndards assolits, hi haurà poc marge de maniobra per millorar. Però una puntuació entre el 80 i el 90% ens transmet el reconeixement de la feina ben feta i ens anima a implantar accions de millora per transformar la nostra organització.

Quina és la feina prèvia a una acreditació?

Primer hem d'interpretar els estàndards i adequar-los al nostre centre. Desprès s'identifiquen els referents i s'assigna un responsable a cadascun dels estàndards. Amb ells ens coordinem per utilitzar tots la mateixa metodologia de treball d'aquests estàndards. Es revisen els comentaris dels auditors i la puntuació de l'última autoavaluació per tal d'identificar els punts a millorar.

Perquè hi ha tanta diferència entre els resultats de les autoavaluacions i els de les acreditacions externes, que acostumen a ser més altes?

En les autoavaluacions, el Dr. Miquel Nolla, responsable de Qualitat, és bastant dur i sempre puntua a la baixa per afavorir la idea de que sempre es pot millorar. Aquesta reflexió prèvia ens permet sentir-nos més còmodes quan ve un auditor extern.

La propera autoavaluació serà en breu. Ja hi esteu treballant?

Estem esperant una eina nova del Departament que facilitarà la feina de recollida i anàlisi de la informació. Si al febrer no l'hem rebut, aquesta autoavaluació es farà igualment amb l'eina que hem utilitzat fins ara. Com sempre, convocarem les reunions amb els referents, que són uns 20, tot i que de vegades les àrees s'interrelacionen i cal fer trobades amb diverses persones a la vegada. L'Àrea de Qualitat posa a disposició dels professionals de la casa les eines necessàries perquè puguin avaluar la seva feina i implantar accions de millora en el seu dia a dia. En aquest sentit, és necessari un compromís ferm de totes les comissions i grups d'experts.

El model EFQM té certa dificultat. T'has hagut de formar?

A més del curs de qualitat i seguretat dels pacients, he fet un curs  de qualitat de la Joint Comission International que m'ha anat molt bé, ja que el model d'acreditació català és un mix entre aquest i el model EFQM. Però la meva formació bàsicament prové del Dr. Nolla, que és molt didàctic. Em fa molt partícip de tota la informació i això fa que poc a poc hagi anat absorbint coneixement.

Com vas arribar a l'Àrea de Qualitat?

Feia molts any que treballava a l'Hospital i quan vam fer el canvi al nou edifici, al 2007, es va crear la Unitat de Qualitat i hi vaig començar com a secretària. Va ser una teràpia de xoc perquè només arribar teníem la primera auditoria externa. Vam haver de muntar un arxiu documental en paper immens, però tampoc sabíem què ens demanarien ni en quin format. Va ser tota una experiència i un gran repte per a mi. Treballar en temes de qualitat et dóna una visió molt àmplia de l'Hospital, perquè l'acreditació ho toca tot, tant assistencial com no assistencial. La gent creu que la qualitat és avorrida, però jo m'hi sento molt útil donant suport a tots els professionals.

Hi ha cultura de qualitat a l'Hospital?

Tot i que la gent cada cop és més conscient de la importància que té, encara ens queda molt per fer. Cal que tots entenguem que l'avaluació és una eina per millorar, clau per a la seguretat dels pacients, i no només per passar l'acreditació 1 cop l'any com si fos un examen. El nostre hospital té una cultura de seguretat molt similar a la que tenen altres centres de Catalunya i d'Espanya.

Compartir a Facebook Compartir a Twitter