Un hospital compromès

La FHES és un hospital compromès amb la societat i amb el medi ambient, i posa al servei de la comunitat el seu coneixement  en matèria sanitària. L'organització duu a terme una gestió responsable i actua amb honestedat i transparència. En la seva tasca diària, l'entitat genera valors que refermen les línies de futur del seu Pla estratègic   i que queden plasmats en el seu Codi Ètic.

Compromís amb els professionals

La Política de Recursos Humans de la FHES fomenta el desenvolupament personal, laboral i social dels professionals, així com el treball en equip i la formació continuada. Per mitjà del seu Pla d'Igualtat, l'organització promou bones pràctiques en la igualtat d'oportunitats entre els treballadors i la conciliació de la vida familiar i laboral.

Compromís amb la societat

L'Hospital està fermament vinculat a la comunitat que l'envolta per mitjà de col·laboracions amb institucions i entitats socials i educatives de l'entorn, amb les quals duu a terme accions que generen impacte social i que ajuden a crear una societat millor. La FHES promou, entre d'altres aspectes, un estil de vida saludable, la implicació de la ciutadania en la coresponsabilitat de la seva salut i la solidaritat amb els sectors més desafavorits. Aquestes són algunes de les accions en aquest àmbit:

Hospital lliure de fum

La FHES forma part de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum i implementa constantment mesures de control del tabaquisme que assegurin un ambient saludable per a tothom, tant per als usuaris, com els visitants i els treballadors. Més informació

Unitat de Treball social

Des de la Unitat de Treball Social s'ofereix suport i assessorament als usuaris que el necessitin. Més informació

Mediació intercultural

També disposa d'un servei de mediació intercultural per tal de facilitar la feina de treballadors i l'atenció dels usuaris, i elabora materials informatius en diversos idiomes. Més informació

Servei de voluntariat hospitalari

El Programa de voluntariat busca millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i de les seves famílies durant el seu ingrés a la FHES. Aquest servei es duu a terme gràcies a la col·laboració de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) i té com a objectiu fer més agradable l'estada del malalt oncològic i dels seus familiars al centre amb la seva companyia i escolta.

La tasca que desenvolupen els voluntaris de l'Hospital beneficia a professionals, pacients i familiars, i aporta un valor afegit a l'atenció assistencial. Més informació

Acreditació AMED

Una altra mostra d'aquesta aposta de l'Hospital per la salut i la vida sana és l'acreditació AMED que distingeix des de l'any 2013 la cafeteria i el menjador laboral del centre per la seva oferta de menús mediterranis. Aquest guardó, concedit per l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) reconeix establiments que ofereixen una oferta gastronòmica que garanteix la utilització d'oli d'oliva, abundància de verdures, hortalisses i llegums, fruita fresca, peixos i carns magres i la inclusió de productes integrals.

Adhesió al projecte No puc esperar!

L'Hospital està adherit al projecte "No puc esperar!", que buscar millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties inflamatòries intestinals, que sovint necessiten utilitzar els lavabos de forma immediata i imprevisible. Gràcies a aquesta iniciativa, les persones que disposen de la targeta "No puc esperar!", poden utilitzar gratuïtament els serveis de restaurants, comerços i equipaments afiliats, com és el cas de l'Hospital.  Mes informació

Programa de difusió d'hàbits saludables

Per mitjà del Programa de difusió d'hàbits saludables, la FHES organitza xerrades i altres activitats per oferir a la ciutadania informació sobre salut i consells sobre prevenció de les malalties, de la mà dels professionals.  L'objectiu és assolir la coresponsabilitat de totes les persones envers la seva salut. El Programa es desenvolupa a les poblacions de Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs, on la FHES treballa amb els ajuntaments per organitzar les sessions. Més informació

Proveïdors socialment responsables

En les àrees de destrucció de documents, telefonia, neteja i jardineria.

Col·laboració amb ONG, entitats i associacions de malalts

L'Hospital col·labora de manera periòdica amb diverses ONG, entitats locals i associacions de malalts, per fomentar el coneixement i la difusió, i organitza campanyes en favor d'algunes d'elles.

Respecte pel medi ambient

El compromís de la FHES s'estén també a la preservació del medi ambient. Treballa per millorar la sostenibilitat ambiental per mitjà de pràctiques encaminades a reduir el consum energètic i disminuir la generació de residus i posa en marxa accions per conscienciar els seus professionals.

L'organització recull aquests principis en la seva Política Mediambiental.