Òrgans de govern i direcció

Patronat

La Fundació Privada Hospital de l'Esperit Sant és la propietària de l'hospital del mateix nom, i està registrada amb el núm. 195 en el Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació està governada per un Patronat compost per dotze persones físiques, que són designades i elegides en la manera que s'indica a continuació:

  • Dos patrons designats per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
  • Dos patrons designats per la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Quatre patrons designats per l'Arquebisbat de Barcelona.
  • Quatre patrons de la societat civil, elegits per cooptació, mitjançant acord de tots els patrons, designats i elegits.

Composició del Patronat

  • President
    Sr. Josep Ma Cortés Martí. Societat civil
  • Vicepresident
    Sr. Joaquim Fernández Angelats. Arquebisbat de Barcelona
  • Vocals
    Sra. Núria Terribas Sala. Departament de Salut de la Generalitat
    Vocal pendent de nomenament. Departament de Salut de la Generalitat
    Sr. Carles Mestres March. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
    Sr. Luis Javier Fuentes Muñoz. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
    Sra. Àngels Valls Valls. Arquebisbat de Barcelona
    Sra. Anna Rigol Roset. Arquebisbat de Barcelona
    P. Àngelo Scotti Raggi. Arquebisbat de Barcelona
    Sr. Joan Lluís Piqué Sánchez, Societat Civil
    Dr. Màrius Rubiralta Alcañiz. Societat Civil
    Sr. Domingo Soto Valdezate. Societat Civil
  • Secretari
    Sra. Núria Terribas Sala. Societat Civil

Equip Directiu

  • Director Gerent
    Dr. Vicenç Perelló Ferret
  • Adjunta a la Gerència
    Dra. M. José Liarte Gómez
  • Gerent d'Infraestructures
    Sr. Daniel Navó Valera
  • Director de Recursos Humans
    Sr. Josep Vidal Negre
  • Directora Econòmica i Administrativa 
    Sra. Pilar Novella Royuela
  • Subdirector Assistencial
    Dr. Vicenç Perelló Ferret
  • Directora d'Infermeria i Operacions
    Sra. M Àngels Fernández Labrada
  • Directora de Provisió de Serveis
    Dra. M. José Liarte Gómez