Òrgans de govern i direcció

Patronat

La Fundació Privada Hospital de l'Esperit Sant és la propietària de l'hospital del mateix nom, i està registrada amb el núm. 195 en el Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació està governada per un Patronat compost per dotze persones físiques, que són designades i elegides en la manera que s'indica a continuació:

 • Dos patrons designats per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
 • Dos patrons designats per la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Quatre patrons designats per l'Arquebisbat de Barcelona.
 • Quatre patrons de la societat civil, elegits per cooptació, mitjançant acord de tots els patrons, designats i elegits.

Composició del Patronat

 • President
  Sr. Joan Lluís Piqué Sánchez. Societat civil
 • Vicepresident
  Sr. Joaquim Fernández Angelats. Arquebisbat de Barcelona
 • Vocals
  Sra. Núria Terribas Sala. Departament de Salut de la Generalitat
  Sr. Fernando Hernández Baena. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
  Sra. Nico Villena Córdoba. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
  Dr. Màrius Rubiralta Alcañiz. Societat Civil
  Sr. Domingo Soto Valdezate. Societat Civil
 • Secretari
  Sra. Núria Terribas Sala. Departament de Salut de la Generalitat

Equip Directiu

 • Director Gerent
  Dr. Vicenç Perelló Ferret
 • Directora Assistencial
  Dra. M. José Liarte Gómez
 • Directora d'Infermeria i Operacions
  Sra. M Àngels Fernández Labrada
 • Gerent d'Infraestructures
  Sr. Daniel Navó Valera
 • Director de Recursos Humans
  Sr. Josep Vidal Negre
 • Directora Econòmica i Administrativa 
  Sra. Pilar Novella Royuela