Canal de denúncies

La Fundació Hospital de l'Esperit Sant posa a disposició aquest canal de denúncies com a part d'un Sistema Intern d'Informació, per tal que qualsevol persona pugui informar de fets que afectin l'entitat i que podrien ser constitutius d'infraccions del dret, infraccions penals o infraccions administratives molt greus o greus, o d'incompliment del codi ètic de la Fundació Hospital de l'Esperit Sant. L'objectiu essencial és prevenir els delictes dins l'entitat i vetllar pel compliment de la normativa, tant interna com externa.

El Sistema Intern d'Informació de la Fundació Hospital de l'Esperit Sant garanteix una protecció adequada davant les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre alguna de les accions o omissions, donant compliment a la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El canal de denúncies és confidencial, els comunicants es poden identificar o bé poden sol·licitar ser tractats anònimament.

La gestió d'aquest canal es farà a través del Sistema Intern d'Informació i mantindrà les garanties de màxima confidencialitat i anonimat de la persona denunciant i de la denunciada.

Les denúncies es poden presentar a través dels següents mecanismes:

  • Per correu ordinari a la seu social de la Fundació Hospital de l'Esperit Sant, Av. Mossèn Pons i Rabadà, s/n, 08923 Santa Coloma de Gramenet, dirigit al Sistema Intern d'Informació
  • Per correu electrònic a l'adreça canal.denuncies(ELIMINAR)@fhes.cat
  • Per mitjà del formulari publicat (clicar aquí)
  • A través de l'Autoritat Independent de Protecció a l'informant, que a Catalunya és l'Oficina Antifrau: www.antifrau.cat