Codi Ètic

Descarregueu el codi ètic

El Codi Ètic de l'Hospital, elaborat pel Comitè d'Ètica Assistencial, recull el marc general de les exigències morals que la FHES s'imposa a si mateixa i que, a la vegada, inspira els seus objectius.

L'usuari del centre hi trobarà reflectits els valors de la institució que l'acull i els professionals hi veuran recollits els comportaments essencials que se'ls demana en l'exercici de la seva activitat.

El Codi consta dels apartats següents:

  • Principis generals
  • Compromís amb els pacients i usuaris
  • Compromís amb la societat
  • Compromís amb els professionals
  • Compromís dels professionals
  • Compromís de futur

El Codi Ètic és un compromís públic de la FHES i no una mera declaració d'intencions. Amb aquest document, l'organització assumeix un compromís de futur per a la promoció dels valors ètics vinculats a la seva tasca.

Descarregueu el Codi Ètic