Pla de Qualitat i Seguretat del pacient

Pla de Qualitat

La complexitat creixent de la pràctica clínica i assistencial i l'entramat organitzatiu actual són factors que dificulten el desenvolupament de la qualitat en relació amb els problemes de seguretat i que comporten conseqüències sobre la salut i la recuperació dels pacients atesos.

Una atenció de qualitat en l'àmbit sanitari ha de ser:

  • Efectiva: proporcionar serveis sanitaris basats en evidències a aquells que els necessiten.
  • Segura: evitar danys a les persones destinades a l'atenció.
  • Centrada en les Persones: proporcionar una atenció que respon a les preferències, necessitats i valors individuals.

Aquesta realitat impulsa a desenvolupar un Pla específic de SP de la FHES de caràcter possibilista d'acord amb el Pla estratègic de la institució.

Els objectius principals d'aquest pla es basen en:

  • Millorar la qualitat assistencial
  • Prevenir i reduir els riscos, errors i danys que poden patir els pacients durant l' assistència sanitària
  • Continuar amb el model d'autoavaluació proposat per EFQM
  • Implementar l'estratègia de SP desenvolupant 5 línies estratègiques específiques amb l'objectiu de millorar la salut i el benestar de la població

Descarregar el Pla de Qualitat

Nucli Promotor de Qualitat

Membres: Dra. M. J. Liarte, Sra. P. Marron, Dr. J. Ribas, Sra. C. Borràs i Sra. Agustina Sánchez.

Secretària: Sra. Agustina Sánchez. Telèfon 93 567 75 49.