Pla de qualitat 2017 - 2021

El Pla de Qualitat 2017-2021 se centra en la definició de les línies estratègiques que han de permetre a la FHES ser una empresa èticament responsable. En aquest sentit, s'hi incorpora com a element transcendental el concepte de Gestió de Riscos. 

A partir de les experiències en la implantació dels diferents projectes de qualitat de l'Hospital, iniciats al 2008, en el projecte definit al 2017 s'hi incorporen els principis lligats a una empresa sanitària amb responsabilitat social corporativa. A més, s'hi actualitzen les línies estratègiques d'acord amb el Pla de Salut 2016-2020. El Pla de Qualitat, a part de mantenir com a objectiu la consolidació de l'ús de les eines que permeten gestionar la qualitat com a element bàsic en el model de gestió de l'organització, planteja incorporar la gestió de riscos com un pas més en la millora de la seguretat dels pacients.

Missió

La FHES ha de ser una empresa de salut èticament responsable.

Visió

Compromís orientat a les persones i amb voluntat de millora contínua.

Principis de la política de gestió de la qualitat

  • Definir les línies estratègiques d'empresa de salut èticament responsable, alineades amb una visió bioètica de la nostra pràctica diària, tal i com queda definit en el nostre Codi Ètic, i amb el Pla de Salut 2016-2020.
  • Establir les barreres necessàries per a una sòlida gestió en l'atenció dels pacients que minimitzi els riscos. La identificació del risc ha d'ajudar a evitar que es produeixin esdeveniments adversos. El Pla de Qualitat i de Seguretat del Pacient ha de facilitar les eines que permetin anar per davant de l'aparició d'esdeveniments adversos.

Descarregueu el Pla de Qualitat 2017-2021

Nucli Promotor de Qualitat

Membres: Dra. M. J. Liarte, Sra. P. Marron, Dr. J. Ribas, Sra. A. Roig i Sra. Agustina Sánchez.

Secretària: Sra. Agustina Sánchez. Telèfon 93 567 75 49.