Ofertes laborals

Les persones interessades en les diferents ofertes poden enviar CV i documentació acreditativa a l'adreça electrònica rrhhdes(ELIMINAR)@fhes.cat

Metge/essa especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT)

Metge/essa especialista en Medicina Interna

Metge/essa especialista en Medicina de Família i Comunitària

Metge/essa especialista en Geriatria

Metge/essa especialista en Cardiologia

Metge/essa Especialista en Radiodiagnòstic

Metge/essa Especialista en Geriatria, Medicina Interna o Medicina en Família i Comunitària

Metge/essa Especialista en Dermatologia

Metge/essa Adjunt/a Cirurgia General

Infermeres d'Hospitalització

Infermeres d'Urgències

Metge/essa Especialista en Urologia

Metge/essa Especialista en Cardiologia

Metge/essa Especialista en Anestesiologia i Reanimació

Metge/essa Adjunt/a Ginecologia i Obstetrícia

Metge/essa d'Urgències

Metge/essa d'Urgències Cirurgia General

Metge/essa d'Urgències COT

Metge/essa especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT)

Per a desenvolupar l'activitat assistencial en el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital de l'Esperit Sant.

Es requereix

 • Titulació especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia via MIR.

Es valorarà

 • Experiència en Cirurgia protèsica
 • Experiència en artroscòpia
 • Lideratge i treball en equip
 • Orientació al client

Oferim

 • Contracte laboral estable, jornada completa
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada con el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Convocatòria Metge/essa especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT)


Metge/essa especialista en Medicina Interna

Es requereix

 • Títol d'especialista en Medicina Interna (preferentment via MIR)

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient
 • Orientació al client i treball en equip

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena
 • Treball en l'àrea d'hospitalització i consulta externa de Medicina Interna
 • Possibilitat de participar en projectes de Recerca.
 • Docència en grau i postgrau.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT).
 • Incorporació immediata

Convocatòria Metge/essa especialista en Medicina Interna 2022


Metge/essa especialista en Medicina de Família i Comunitària

Per a desenvolupar l'activitat assistencial en el Servei de Medicina de l'Hospital de l'Esperit Sant.

Es requereix

 • Títol d'especialista en Medicina de Família i Comunitària
 • Formació en l'àmbit de la geriatría

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient
 • Orientació al client i treball en equip

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena
 • Treball en l'àmbit de la fragilitat i del pacient crònic complex amb una vessant transversal des de la comunitat, passant per urgències, plantes d'hospitalització d'aguts, d'atenció intermèdia, hospital de dia i consulta externa.
 • Possibilitat de participar en projectes de Recerca.
 • Docència en grau i postgrau.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Convocatòria Metge/essa especialista en Medicina de Família i Comunitària 2022


Metge/essa especialista en Geriatria

Per a desenvolupar l'activitat assistencial en el Servei de Medicina de l'Hospital de l'Esperit Sant.

Es requereix

 • Títol d'especialista en Geriatria

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient
 • Orientació al client i treball en equip

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena
 • Treball en l'àmbit de la fragilitat i del pacient crònic complex amb una vessant transversal des de la comunitat, passant per urgències, plantes d'hospitalització d'aguts, d'atenció intermèdia, hospital de dia i consulta externa.
 • Possibilitat de participar en projectes de Recerca.
 • Docència en grau i postgrau.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Convocatòria Metge/essa especialista en Geriatria 2022


Metge/essa especialista en Cardiologia

Per a desenvolupar l'activitat assistencial en el Servei de Medicina de l'Hospital de l'Esperit Sant.

Es requereix

 • Títol d'especialista en Cardiologia (preferentment via MIR)

Es valorarà

 • Experiència en ecocardiografia  
 • Lideratge i treball en equip
 • Orientació al pacient

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació amb jornada completa o de 30 hores adaptable.
 • Treball en l'àrea  de cardiologia: interconsultes d'hospitalització i d'urgències, ecocardiografia.
 • Consultes externes de cardiologia, proves d'esforç i ecocardiografia.
 • Possibilitat de participar en projectes de Recerca.
 • Docència en grau i postgrau.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT).
 • Incorporació immediata.

Convocatòria Metge/essa especialista en Cardiologia 2022


Metge/essa especialista en Radiodiagnòstic

Per a desenvolupar l'activitat assistencial en el Servei de Radiologia de l'Hospital de l'Esperit Sant.

Es requereix

 • Especialitat en Radiodiagnòstic via MIR, o convalidació semblant
 • Orientació al pacient i capacitat de treball en equip

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient
 • Orientació al client i treball en equip

Oferim

 • Desenvolupament científic i acadèmic segons els interessos personals
 • Contracte laboral estable i jornada completa (sense guàrdies)
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT) i segons la dedicació
 • Incorporació immediata.

Metge/essa Especialista en Geriatria, Medicina Interna o Medicina en Família i Comunitària

Per a desenvolupar l'activitat assistencial en el Servei de Medicina de l'Hospital de l'Esperit Sant.

Es requereix

 • Títol d'especialista en Geriatria, Medicina Interna o Medicina de Família i Comunitària (preferentment via MIR)
 • Formació reglada en l'àmbit de la geriatria.

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient
 • Orientació al client i treball en equip

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena
 • Treball en l'àmbit de la fragilitat i del pacient crònic complex amb una vessant transversal des de la comunitat, passant per urgències, plantes d'hospitalització d'aguts, d'atenció intermèdia, hospital de dia i consulta externa.
 • Possibilitat de participar en projectes de Recerca.
 • Docència en grau i postgrau.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Metge/essa Especialista en Dermatologia

Per a desenvolupar l'activitat assistencial com a Metge/ssa Especialista en Dermatologia adscrit al Servei de Medicina Interna a temps parcial o complert.

Es requereix

 • Metge Especialista en Dermatologia, preferentment via MIR.

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient quirúrgic.
 • Orientació al client i treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral estable, jornada a temps parcial o complert
 • Possibilitat de realitzar mòdul d'Epiluminiscencia digitalitzada, Fotofinder pel diagnòstic i seguiment de melanoma i lesions pigmentades.
 • Participació en la unitat de tractament quirúrgic del càncer de pell avançat i de cirurgia de Mohs.
 • Possibilitat de participar en projectes de Recerca
 • Docència en grau i  postgrau
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata o diferida segons disponibilitat del candidat/a.

Metge/essa Adjunt/a Cirurgia General 

Per a desenvolupar l'activitat assistencial en el Servei de Cirurgia General.

Es requereix

 • Especialitat de Cirurgia General via MIR.

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient quirúrgic
 • Orientació al client i treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral estable, jornada completa
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Infermeres d'Hospitalització

Es requereix

 • Titulació de Graduat/da en Infermeria.

Es valorarà

 • Habilitats interpersonals i de comunicació integrant el concepte d´humanització de les cures infermeres.
 • Orientació al pacient.
 • Implicació i compromís.
 • Capacitat de treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral d'un any amb possibilitat de renovació.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS(SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Infermeres d'Urgències

Es requereix

 • Titulació de Graduat/da en Infermeria.

Es valorarà

 • Habilitats interpersonals i de comunicació integrant el concepte d´humanització de les cures infermeres.
 • Orientació al pacient.
 • Implicació i compromís.
 • Capacitat de treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral d'un any amb possibilitat de renovació.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS(SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Metge/essa Especialista en Urologia

Es requereix

 • Titulació especialista en Urologia via MIR.

Es valorarà

 • Experiència en Cirurgia laparoscòpia
 • Experiència en Cirurgia làser (pròstata, litiasi) i Ureteroscòpia flexible
 • Lideratge i treball en equip.
 • Orientació al pacient.

Oferim

 • Contracte laboral estable, jornada completa
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS(SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Metge/essa Especialista en Cardiologia

Per desenvolupar l'activitat assistencial com a Metge/ssa Especialista en Cardiologia.

Es requereix

 • Metge/ssa Especialista en Cardiologia preferentment via MIR.

Es valorarà

 • Experiència en ecocardiografia
 • Lideratge i treball en equip
 • Orientació al pacient

Oferim

 • Treball en l'àrea de cardiologia: interconsultes d'hospitalització i d'urgències, ecocardiografia.
 • Consultes externes de cardiologia, proves d'esforç i ecocardiografia.
 • Possibilitat de participar en projectes de Recerca.
 • Docència en grau i postgrau.
 • Contracte laboral estable, dedicació de 30 hores setmanals amb possibilitats de jornada completa
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata o diferida segons disponibilitat del candidat/a

Metge/essa Especialista en Anestesiologia i Reanimació

Per desenvolupar l'activitat assistencial en el Servei d'Anestesiologia i Reanimació, juntament amb activitat planificada d'atenció continuada (guàrdies)

Es requereix

 • Titulació especialista en Anestesiologia i Reanimació via MIR.

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient.
 • Orientació al client i treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Metge/essa Adjunt/a Ginecologia i Obstetrícia

Per integrar-se a l'activitat assistencial d'atenció continuada de Ginecologia i Obstetrícia.

Es requereix

 • Especialitat de Ginecologia i Obstetrícia via MIR.

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient quirúrgic.
 • Orientació al client i treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral estable, diversos tipus de jornada segons perfil professional.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Metge/essa d'Urgències

Per desenvolupar l'activitat assistencial en l'Àrea de Medicina del Servei d'Urgències.

Es requereix

 • Especialitat en Medicina Interna o especialitats mediques, o Medicina de família i Comunitària, preferentment via MIR, o expertesa acreditada en l'àrea de urgències i emergències

Es valorarà

 • Màster en medicina d'urgències
 • Coneixements en seguretat del pacient
 • Orientació al client i treball en equip

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata

Metge/essa d'Urgències Cirurgia General

Per realitzar activitat d'atenció continuada de cirurgia general en el Servei d'Urgències.

Es requereix

 • Àmbit de Cirurgia General: Especialitat en Cirurgia General via MIR.

Oferim

 • Contracte laboral de caràcter temporal adscrit al Servei d'Urgències, amb possibilitat d'incorporació a la plantilla del centre.
 • Jornada complerta.
 • Incorporació immediata.

Metge/essa d'Urgències COT

Per realitzar activitat d'atenció continuada de COT en el Servei d'Urgències de l'Hospital.

Es requereix

 • Àmbit de Traumatologia: Especialitat en COT via MIR i/o acreditar experiència en aquest àmbit.

Oferim

 • Contracte laboral de caràcter temporal adscrit al Servei d'Urgències, amb possibilitat d'incorporació a la plantilla del centre.
 • Jornada complerta.
 • Incorporació immediata.