Pla de Recerca

Missió

Promocionar, avaluar i fer el seguiment de totes les activitats de recerca de la FHES.

Visió

 •  Garantir que la recerca duta a terme al centre sigui de la màxima qualitat i que s'ajusti a les característiques de l'organització i a la legislació vigent.
 • Respectar els principis ètics que han d'acompanyar a una bona recerca.
 • Promoure la millor metodologia en els projectes de recerca que s'aprovin.
 • Impulsar la recerca i la innovació a la FHES.
 • Coordinar-se amb el Comitè d'Ètica d'Investigació amb medicaments (CEIm) de referència.

Valors

 •  Lideratge: impulsant tots els projectes de recerca actuals i futurs.
 •  Agilitat: rapidesa en tràmits i respostes.
 •  Confidencialitat: vetllar pel respecte a la confidencialitat que envolta la recerca.
 •  Compromís ètic: col·laborant amb el CEIm i tenint cura de tots els aspectes relacionats amb els individus inclosos en qualsevol projecte que porti a terme un membre de la nostre organització.
 • Col·laboració: cooperant amb tots els grups, comissions i membres de la FHES, així como amb grups de recerca consolidats i afins.
 • Qualitat: cerca de l'excel·lència i compliment de les normatives vigents a fi de protegir els individus, promotors, institucions i professionals que participen en els projectes de recerca.