Pla estratègic

Amb més de 100 anys d'història, la Fundació Hospital de l'Esperit Sant és avui un hospital profundament arrelat al seu territori. 

Ara, en un context de grans reptes i canvis en la nostra societat, és més important que mai saber cap a on volem anar. Per aquest motiu, neix el Pla Estratègic Horitzó 2027, que orientarà i guiarà la nostra tasca sanitària, assistencial, docent i de recerca durant els pròxims quatre anys. Un full de ruta que ens permetrà créixer, enfortir les nostres aliances i adaptar-nos als grans avenços i als nous reptes. Per tant, la nostra voluntat és que sigui un pla dinàmic i obert als canvis.

El Pla Horitzó 2027 es basa en la cultura de la participació i aconseguir així que la veu dels pacients i el talent dels nostres professionals siguin els eixos vertebradors del canvi. Per aquest motiu s'han realitzat enquestes, reunions amb professionals de l'Hospital, associacions vinculades a la FHES i organitzacions del sector, així com entrevistes privades amb representants de la societat civil, del món acadèmic i de CatSalut. 

El repte, de cara al 2027, és assolir que l'Hospital sigui un referent dins el nostre territori, tant per la qualitat, la humanitat i l'eficiència de l'atenció sanitària que oferim a la ciutadania, com pel desenvolupament i possibilitats professionals que posem a disposició de les persones que hi treballen.

PLA ESTRATÈGIC: HORITZÓ 2027