Pla estratègic 2017-2021

El juny de 2017 el Patronat de la FHES aprova el Pla Estratègic 2017-2021, que incorpora les propostes del Pla de Salut 2016-2020 com a elements prioritaris.

És un pla participatiu i dinàmic que basa la seva estratègia en dos elements clau, identitat i posicionament, a partir dels quals desplega 5 línies estratègiques al voltant de:

 • Professionals
 • Usuaris
 • Identitat
 • Pla de Salut
 • Aliances estratègiques

A partir de les accions derivades dels projectes establerts per a cadascuna d'aquestes línies, l'any 2021, la FHES...

 • És líder en accessibilitat entre els hospitals generals a Catalunya
 • És referent en atenció adequada (right care)
 • Manté una política de sostenibilitat basada en el finançament per contraprestació de serveis, sense dependre de subvencions
 • Ha incrementat el seu prestigi i reforçat la seva identitat com a organització que té la rendibilitat social com a objectiu principal
 • Té una política de recursos humans que potencia el desenvolupament professional i permet la retenció del talent
 • Té una estratègia proactiva davant de la diversitat cultural

Pla Estratègic 2017-2021 (síntesi)