He de visitar un pacient

L'horari de visita als pacients hospitalitzats és de les 12 a les 20 hores. Es recomana que entri un màxim de dos acompanyants per pacient a l'habitació.

Per tal de garantir-vos el màxim benestar i facilitar el treball dels professionals, és aconsellable un màxim de dos acompanyants per pacient a l'habitació. Si el metge o el personal d'infermeria ho considera necessari, podran limitar les visites.

Eviteu fer sorolls, procureu tenir la porta de l'habitació tancada i deixeu els passadissos lliures. A cada planta hi ha una Zona de descans on podreu mirar la televisió i comprar menjar i beure en les màquines dispensadores.

Procureu que els infants no facin visites als pacients ingressats. L'Hospital no és un ambient recomanable per als més petits.

Per la salut dels pacients

No porteu flors i plantes

No entreu a l'Hospital flors vives ni plantes amb terra. Així evitareu la transmissió per via aèria de fongs i altes microorganismes.

Renteu-vos les mans

Renteu-vos les mans sovint, especialment:

  • després de tocar al pacient o objectes de l'habitació
  • després d'anar al lavabo
  • abans de menjar
  • abans de sortir de l'habitació

Renteu-les amb aigua i sabó si estan visiblement brutes, o amb solucions alcohòliques com la que trobareu a les habitacions, si estan aparentment netes.

No fumeu al recinte de l'Hospital

La FHES està adherida a la Xarxa Catalana d'Hospitals sense FUM i és un recinte hospitalari lliure de fum. Això vol dir que fumar està prohibit tant en l'edifici com en el seu entorn, com són els accessos i la terrassa, que veureu degudament senyalitzats. Tampoc està permès l'ús de cigarretes electròniques.

L'incompliment d'aquesta normativa pot comportar sancions.