He de visitar un pacient

Mesures de prevenció a Hospitalització

 • L'horari de visites és de 12 a 14 h i de 18 a 20 hores.
 • Pot entrar 1 ÚNIC acompanyant per pacient, preferentment sempre el mateix.
 • Utilitzeu mascareta en tot moment.
 • Un cop a l'habitació, us hi haureu de quedar durant tota la visita. No podeu sortir ni al passadís ni al carrer per tornar a entrar.
 • Renteu-vos les mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic en entrar i sortir de l'habitació.
 • Mantingueu distància de seguretat amb les persones que hi hagi a l'habitació.
 • Seguiu les indicacions del personal de l'Hospital.

Per la salut dels pacients

No porteu flors i plantes

No entreu a l'Hospital flors vives ni plantes amb terra. Així evitareu la transmissió per via aèria de fongs i altes microorganismes.

Renteu-vos les mans

Renteu-vos les mans sovint, especialment:

 • després de tocar al pacient o objectes de l'habitació
 • després d'anar al lavabo
 • abans de menjar
 • abans de sortir de l'habitació

Renteu-les amb aigua i sabó si estan visiblement brutes, o amb solucions alcohòliques com la que trobareu a les habitacions, si estan aparentment netes.

No fumeu al recinte de l'Hospital

La FHES està adherida a la Xarxa Catalana d'Hospitals sense FUM i és un recinte hospitalari lliure de fum. Això vol dir que fumar està prohibit tant en l'edifici com en el seu entorn, com són els accessos i la terrassa, que veureu degudament senyalitzats. Tampoc està permès l'ús de cigarretes electròniques.

L'incompliment d'aquesta normativa pot comportar sancions.