Tinc una urgència

El Servei d'Urgències de l'Hospital de l'Esperit Sant presta atenció continuada les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, a pacients amb patologies urgents de les següents especialitats:

  • Cirurgia General i Digestiva
  • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  • Ginecologia i Obstetrícia
  • Medicina Interna

Important: NO s'atenen urgències pediàtriques

Recepció

Quan arribeu a Urgències adreceu-vos al taulell d'admissions on us tramitaran l'ingrés al servei. Haureu de presentar la Targeta Sanitària Individual (TSI).

En els casos en què el pacient presenti una urgència prioritària, les dades es facilitaran després de la visita.

Priorització i triatge

Per tal de tractar els pacients amb la màxima eficàcia possible, el Servei d'Urgències de l'Hospital disposa d'un sistema de priorització i triatge que permet identificar ràpidament els pacients més urgents i saber quins especialistes han de tractar-lo.

L'ordre d'entrada al Servei d'Urgències es determina pel grau d'urgència de la malaltia i pel nombre de pacients que esperen en cada especialitat, no per l'ordre d'arribada. Us demanem que tingueu l'amabilitat d'acceptar i comprendre que si us heu d'esperar és perquè estem atenent pacients més greus.

Acompanyants

Només una persona pot entrar en el Servei d'Urgències per acompanyar el pacient. Els altres acompanyants s'han d'esperar als llocs indicats (sala d'espera dels acompanyants o cafeteria).

Sempre que sigui possible, en el moment de l'admissió el pacient ha de decidir quina persona de les que l'acompanyen farà d'interlocutora amb els professionals del Servei d'Urgències. Aquesta persona podrà:

  • Ser informada del procés d'atenció del pacient.
  • Acompanyar el pacient a Urgències i a l'àrea d'observació, quan sigui possible.
  • Intervenir en la presa de decisions sobre el procés d'atenció al pacient quan aquest no pugui fer-ho.
  • Transmetre la informació a la resta de la família.

L'interlocutor ha d'estar sempre localitzable per notificar-li tot allò que sigui necessari sobre el procés assistencial. S'informarà l'interlocutor periòdicament i de manera específica quan es produeixi un canvi en el procés d'atenció que calgui comentar-li. A fi de preservar la confidencialitat de l'assistència al pacient, no es donarà informació a cap altra persona més.