Docència

La docència és un factor qualitatiu essencial en qualsevol institució sanitària, ja que, juntament amb la recerca, contribueix de manera eficaç a l'evolució i difusió constant del coneixement. Així, la formació s'ha consolidat com una peça clau en la millora de la qualitat assistencial de qualsevol centre.

Per aquest motiu, la docència té un pes destacat en la FHES, amb la implicació de nombrosos equips clínics i l'abastament d'àrees formatives molt diverses. Hi participen professionals, tant sanitaris com de suport, que treballen de forma coordinada per donar resposta a les necessitats dels pacients del centre.

A l'hora de recollir l'activitat docent, la FHES diferencia la Formació Sanitària Especialitzada MIR d'aquella que correspon a etapes prèvies, com la Universitària o els Cicles Formatius, entre d'altres.