Comissió de Docència MIR

La Comissió de Docència MIR és l'organ col·legiat encarregat de garantir el desenvolupament dels objectius docents dels programes formatius de les diferents especialitats de ciències de la salut i la seva integració en l'organització.

Entre les seves principals funcions hi ha la planificació i l'organització de la formació i la supervisió de la seva aplicació pràctica.

Membres de la Comissió Docència MIR
Càrrec Nom
President i Cap d'Estudis Javier Sobrino Martínez (MI)
Vicepresident Montserrat del Valle Jou (COT)
Vocals en representació dels tutors dels programes de formació Montserrat del Valle Jou (COT)
  Alba Muñiz Bravo (MFiC)
  Glòria de la Red Bellvís (MI)
Vocals en representació dels especialistes en formació Ignasi Manent Bistué (COT)
  Ana Rubio Roca (COT)
  Ubaldo Pertierra Uriel (MI)
  Raquel Becerra Amor (MI)
  Paula Horna López (MFiC)
  Juan Manuel Velasco Garasa (MFiC)
Cap d'Estudis de la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària Magdalena Rosell Murphy (MFiC)
Vocal en representació de la direcció assistencial Vicenç Perelló Ferret (Dtor. Assistencial)
Vocal designat per la direcció general competent en matèria de planificació i recerca en salut José Aragón Martínez (COT)
Secretària Agustina Sánchez Barrero