Formació universitària

Des de l'any 1997, la FHES és un hospital docent associat a la Universitat de Barcelona per a la formació de grau. A més, l'Hospital disposa de convenis amb d'altres universitats per impartir docència en diversos estudis, especialment en la vessant pràctica de les assignatures.

Tot i que hi ha una oferta formativa permanent, l'Hospital està obert a demandes dels centres universitaris.

 • Oferta formativa
  • Fisioteràpia
  • Infermeria
  • Nutrició i Dietètica
  • Farmàcia
  • Medicina

Consulteu aquí la Guia d'acollida dels estudiants