Formació de grau

La FHES col·labora en pràctiques clíniques de diferents graus de diverses universitats, així com en estudis de formació professional i formació ocupacional.

La Comissió de professorat i tutors és la responsable de promoure i assolir el millor desenvolupament d'aquest tipus de docència al nostre centre. Aquest òrgan vetlla perquè existeixi un aprofitament i un encaix del programa d'activitats formatives de l'alumne amb les activitats que es desenvolupen i tutoritzen a l'Hospital.

Comissió professorat i tutors
Càrrec  
President i Cap d'Estudis Javier Sobrino Martínez
Membres Sònia Bedmar Cruz
  Ana Belén Blàzquez Fernández
  Josep Celades Del Hoyo
  Trinidad Lamas Ramírez
  Míriam Maroto Hernando
  Isabel Martínez Sánchez
  Pilar Novella Royuela
  Lluís Puig Torregrossa
  M. Àngels Ruiz Mínguez
  Santiago Solsona Espín
  Josep Vidal Negre
Secretari Sònia Marrón Flores

Memòries docents

Memòria docent. Curs 2021-2022

Contacte

Secretaria de Docència
Planta 4, Departament de Recursos Humans.
docencia@fhes.cat