Formació professional i ocupacional

L'Hospital ofereix tots els mitjans per poder dur a terme la formació pràctica d'estudis de grau mitjà i superior i de formació ocupacional.

Aquesta formació s'articula per mitjà d'un conveni de col·laboració entre l'escola i l'empresa.

 • Oferta formativa
  • Grau mig               
   • Auxiliar d'Infermeria
   • Auxiliar de Farmàcia i Parafarmàcia           
   • Operacions de Fabricació de Productes Farmacèutics     
  • Grau superior                    
   • Documentació Sanitària       
   • Tècnic de Laboratori
   • Tècnic de Radiodiagnòstic