El nostre hospital

El nostre hospital

La Fundació Hospital de l'Esperit Sant és un hospital comarcal integrat en el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) i ubicat a Santa Coloma de Gramenet. La seva àrea d'actuació és el Barcelonès Nord i el Baix Maresme dins de la Regió Sanitària de Barcelona. D'acord amb la seva vocació, l'activitat assistencial que desenvolupa la Fundació correspon fonamentalment a la cartera de serveis pública.

El seu centre de referència és l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona i també treballa de manera coordinada amb l'Atenció Primària de Santa Coloma. Cobreix una població d'unes 220.000 persones dels municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona (barris de Llefià) i Barcelona (barri de Bon Pastor).

La FHES dóna suport en atenció hospitalària al Barcelonès Nord i el Baix Maresme, dins de la Regió Sanitària de Barcelona

L'organització és una fundació privada sense ànim de lucre governada per un Patronat que es compon per membres de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el Departament de Salut, l'Arquebisbat de Barcelona i la societat civil. La missió de l'entitat és la següent: "Amb l'objectiu de millorar la salut i el benestar de la població, la Fundació té com a finalitat posar a l'abast dels ciutadans l'atenció sanitària integral, des de l'excel·lència humana i tècnica dels seus professionals, basada en el respecte a les persones en totes les seves dimensions, i amb criteris de sostenibilitat, eficiència i responsabilitat."

El juliol de 2007 es va inaugurar el Nou Hospital, amb capacitat per a 165 llits i nous serveis assistencials. El canvi d'espai va suposar una millora en accessibilitat, confort i tecnologia, tant per als usuaris com per als professionals.

El vessant docent de l'organització s'ha consolidat en els últims anys. La FHES és un hospital docent i universitari associat a la Universitat de Barcelona, on s'imparteix formació de pregrau i de grau. A més, des del 2005 està acreditat com a unitat docent en les especialitats de Medicina Interna, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i Medicina Familiar i Comunitària. Des de finals de 2013, la FHES participa en el projecte Santa Coloma Ciutat Universitària, una iniciativa creada per fer arribar a la ciutadania i a la societat en general totes les oportunitats que ofereix aquesta ciutat pel que fa a formació, estudis, especialització, investigació i pràctiques professionals.

Consulta els Estatuts de la Fundació Hospital de l'Esperit Sant