M'han d'operar sense ingrés

L'accés als quiròfans es fa des d'Admissions del Pacient Quirúrgic, a la Planta 1. Des d'allà s'accedeix a la Unitat de Cirurgia sense Ingrés (USCI).

Els acompanyants hauran d'esperar a la sala d'espera de la Planta 1 fins que siguin avisats.

Un cop a la UCSI

  • Recordeu-vos de portar una moneda d'1€ per a l'armariet on deixareu la roba. Aquesta moneda la recuperareu quan marxeu.
  • Es permet el pas d'1 sol acompanyant per pacient. Passeu només si us han avisat.
  • Els acompanyants únicament podran passar a recollir els efectes personals dels pacients intervinguts que ingressen a les 13 h. i a les 17 h., en funció de l'activitat del Servei.

Tingueu en compte la informació següent

Cirurgia Menor Ambulatòria (cma)

La Cirurgia Menor Ambulatòria (cma) és la modalitat de cirurgia sense ingrés que inclou tots els processos que requereixen una intervenció quirúrgica realitzada amb anestèsia local, sense cap tipus d'estada hospitalària ni recuperació postoperatòria. Acostumen a ser procediments de lesions de la pell, del teixit subcutani i també la cirurgia de les ungles encarnades o de les ungles infectades per fongs.

Descarregueu el full d'informació sobre cma

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

La Cirurgia sense ingrés (o Cirurgia Major Ambulatòria) inclou tots els processos que requereixen una intervenció quirúrgica realitzada amb anestèsia general, local, regional o sedació, després de la qual el pacient requereix cures postoperatòries poc intensives i de curta durada, sense necessitat d'ingrés hospitalari. Per aquest motiu, els pacients poden ser donats d'alta poques hores després de la intervenció.

Aquesta modalitat quirúrgica distorsiona molt poc la vida i l'entorn del pacient, i millora la relació entre aquest i l'equip facultatiu. A més, implica una alta qualificació professional i una important eficiència organitzativa.

Descarregueu el full d'informació sobre CMA