M'han d'operar sense ingrés

L'accés als quiròfans es fa des d'Admissions del Pacient Quirúrgic, a la Planta 1. Des d'allà s'accedeix a la Unitat de Cirurgia sense Ingrés (USCI).

Els acompanyants hauran d'esperar a la sala d'espera de la Planta 1 fins que siguin avisats.

Tipus de cirurgia ambulatòria

Cirurgia menor Ambulatòria (cma)

La Cirurgia Menor Ambulatòria (cma) és la modalitat de cirurgia sense ingrés que inclou tots els processos que requereixen una intervenció quirúrgica realitzada amb anestèsia local, sense cap tipus d'estada hospitalària ni recuperació postoperatòria. Acostumen a ser procediments de lesions de la pell, del teixit subcutani i també la cirurgia de les ungles encarnades o de les ungles infectades per fongs.

Descarregueu el full d'informació sobre cma

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

La Cirurgia sense ingrés (o Cirurgia Major Ambulatòria) inclou tots els processos que requereixen una intervenció quirúrgica realitzada amb anestèsia general, local, regional o sedació, després de la qual el pacient requereix cures postoperatòries poc intensives i de curta durada, sense necessitat d'ingrés hospitalari. Per aquest motiu, els pacients poden ser donats d'alta poques hores després de la intervenció.

Aquesta modalitat quirúrgica distorsiona molt poc la vida i l'entorn del pacient, i millora la relació entre aquest i l'equip facultatiu. A més, implica una alta qualificació professional i una important eficiència organitzativa.

Descarregueu el full d'informació sobre CMA

Un cop a l'UCSI

  • El familiar podrà entrar al Bloc Quirúrgic en funció de les necessitats del pacient i de l'activitat del Servei. En tot cas, es permetrà el pas d'1 sol acompanyant per pacient.
  • Els acompanyants únicament podran passar a recollir els efectes personals dels pacients intervinguts que ingressen a les 13 h. i a les 17 h., en funció de l'activitat del Servei.

Informació als acompanyants sobre l'evolució de la intervenció quirúrgica 

El vostre acompanyant estarà informat en tot moment de l'evolució de la vostra intervenció. Per mitjà d'una pantalla ubicada a la Sala d'Espera podrà consultar en quin punt de l'operació us trobeu. Aquesta mateixa informació també es podrà consultar des de la pàgina principal del web de l'Hospital o a l'adreça https://www.hospitalesperitsant.cat/intervencionsquirurgiques).

Com funciona?

En el moment de l'ingrés es lliurarà a la persona a qui autoritzeu com a interlocutor un codi personal que us identificarà durant la vostra intervenció. Amb el codi, aquesta persona podrà seguir o bé en la pantalla de la sala d'espera o bé per la plana web en quina fase us trobeu: en preparació, en cirurgia, en recuperació o si ja sortiu del Bloc Quirúrgic i, per tant, ja podeu marxar d'alta o bé us pugen a l'habitació que teniu assignada en cas que hagueu d'ingressar.  

Si teniu algun dubte, pregunteu a Admissions del Pacient Quirúrgic el dia de l'ingrés.