M'han d'operar sense ingrés

L'accés als quiròfans es fa des d'Admissions del Pacient Quirúrgic, a la Planta 1. Des d'allà s'accedeix a la Unitat de Cirurgia sense Ingrés (USCI).

Els acompanyants hauran d'esperar a la sala d'espera de la Planta 1 fins que siguin avisats.

Un cop a la UCSI

  • Recordeu-vos de portar una moneda d'1€ per a l'armariet on deixareu la roba. Aquesta moneda la recuperareu quan marxeu.
  • Es permet el pas d'1 sol acompanyant per pacient. Passeu només si us han avisat.
  • Els acompanyants únicament podran passar a recollir els efectes personals dels pacients intervinguts que ingressen a les 13 h. i a les 17 h., en funció de l'activitat del Servei.

Tingueu en compte la informació següent

Cirurgia Menor Ambulatòria (cma)

Es denomina Cirurgia Menor Ambulatòria la modalitat de cirurgia sense ingrés que inclou les intervencions realitzades amb anestèsia local, i que no requereixen cap tipus d'estada hospitalària ni recuperació postoperatòria. Acostumen a ser procediments relacionats amb a lesions de la pell i del teixit subcutani, i també la cirurgia de les ungles "incarnades" o de les ungles infectades per fongs.

Més informació

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

Es denomina Cirurgia Major Ambulatòria (o cirurgia sense ingrés) la modalitat de cirurgia sense ingrés que inclou les intervencions realitzades amb anestèsia general, local, regional o sedació, els pacients de la qual requereixen cures postoperatòries poc intensives i de curta durada, que no precisen ingrés hospitalari. Per aquest motiu, poden ser donats d'alta poques hores després del procediment.

Aquesta modalitat quirúrgica distorsiona molt poc la vida i l'entorn del pacient, i millora la relació entre aquest i l'equip facultatiu. A més, implica una alta qualificació professional i una important eficiència organitzativa.

Més informació