M'han d'operar sense ingrés

L'accés als quiròfans es fa des d'Admissions del Pacient Quirúrgic, a la Planta 1. Des d'allà s'accedeix a la Unitat de Cirurgia sense Ingrés (USCI).

Els acompanyants hauran d'esperar a la sala d'espera de la Planta 1 fins que siguin avisats.

Tipus de cirurgia ambulatòria

Cirurgia menor Ambulatòria (cma)

La Cirurgia Menor Ambulatòria (cma) és la modalitat de cirurgia sense ingrés que inclou tots els processos que requereixen una intervenció quirúrgica realitzada amb anestèsia local, sense cap tipus d'estada hospitalària ni recuperació postoperatòria. Acostumen a ser procediments de lesions de la pell, del teixit subcutani i també la cirurgia de les ungles encarnades o de les ungles infectades per fongs.

Descarregueu el full d'informació sobre cma

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

La Cirurgia sense ingrés (o Cirurgia Major Ambulatòria) inclou tots els processos que requereixen una intervenció quirúrgica realitzada amb anestèsia general, local, regional o sedació, després de la qual el pacient requereix cures postoperatòries poc intensives i de curta durada, sense necessitat d'ingrés hospitalari. Per aquest motiu, els pacients poden ser donats d'alta poques hores després de la intervenció.

Aquesta modalitat quirúrgica distorsiona molt poc la vida i l'entorn del pacient, i millora la relació entre aquest i l'equip facultatiu. A més, implica una alta qualificació professional i una important eficiència organitzativa.

Descarregueu el full d'informació sobre CMA

Un cop a l'UCSI

  • El familiar podrà entrar al Bloc Quirúrgic en funció de les necessitats del pacient i de l'activitat del Servei. En tot cas, es permetrà el pas d'1 sol acompanyant per pacient.
  • Els acompanyants únicament podran passar a recollir els efectes personals dels pacients intervinguts que ingressen a les 13 h. i a les 17 h., en funció de l'activitat del Servei.

Informació als acompanyants durant una cirurgia

L'Hospital informarà al vostre acompanyant de l'evolució de la vostra intervenció mitjançant l'enviament d'SMS. L'objectiu d'aquest sistema és aportar als vostres familiars tranquil·litat i que tinguin la llibertat de no haver d'estar a la sala d'espera mentre duri l'operació.

Com funciona?
  • El vostre acompanyant ha d'omplir el document que us donaran a Admissions amb el seu número de telèfon mòbil i lliurar-lo a la infermera del Bloc Quirúrgic.
  • Durant la intervenció, haurà de tenir a mà el mòbil i anar comprovant els SMS.
  • En rebre l'SMS de final de cirurgia, haurà d'acudir a la Sala d'Espera del Bloc Quirúrgic, i esperar que el metge l'avisi per megafonia.
  • Quan us traslladin a planta, se li enviarà un nou missatge perquè pugi a l'habitació que li han assignat.
  • El dia de la intervenció es lliurarà més informació des Admissions del Pacient Quirúrgic.
  • En les cirurgies oftalmològiques únicament rebrà els missatges d'inici de la cirurgia i de l'alta.