Aliances estratègiques

Fundació Hospital Esperit Sant_aliances estrategiques

L'Hospital estableix acords de cooperació amb d'altres organitzacions amb les quals té interessos comuns per tal de millorar o ampliar les seves capacitats i competències organitzatives, tècniques i econòmiques. Aquest treball en xarxa permet a la FHES millorar la seva eficiència  sense comprometre en cap cas la seva identitat jurídica i la seva independència.

Els principals aliats estratègics de la FHES i els projectes que hi comparteix són els següents:

Aliances assistencials

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Institut Català de la Salut)

 • Acord de cooperació en Anatomia Patològica.
  Aquest acord, signat el 1994, possibilita la cooperació entre el Servei d'Anatomia Patològica de l'HUGTiP i el Servei de Laboratori de la FHES, i permet al nostre hospital disposar de professionals especialitzats en aquest àmbit i, per tant, garantir la continuïtat assistencial dels pacients.
 • Conveni per al marcatge del gangli sentinella.
  La col·laboració amb el Servei de Medicina Nuclear de l'HUGTiP, iniciada l'any 2003, permet realitzar en les dones que s'han d'intervenir de càncer de mama el marcatge cutani de la zona quirúrgica 24 hores abans de l'operació. Això fa possible una cirurgia menys extensa i l'extirpació de menys ganglis limfàtics, la qual cosa millora la qualitat de vida de les pacients.
 • Aliança en Pediatria.
  Des del 2008, professionals del Servei de Pediatria de l'HUGTiP es desplacen diàriament a la FHES per oferir cobertura integral en el Servei de Neonatologia. D'aquesta manera, les dones dels municipis que tenen la Fundació Hospital de l'Esperit Sant com a referència poden donar a llum al centre.
 • Creació de la Unitat Funcional d'Urologia de Santa Coloma.
  A finals del 2013 es va crear aquesta unitat funcional conjunta entre els dos hospitals amb l'objectiu de millorar la qualitat i l'eficiència dels dos serveis i apropar l'assistència sanitària especialitzada als pacients colomencs, evitant derivacions innecessàries al centre badaloní.
 • Servei d'al·lèrgies territorial.
  Els hospitals de l'Esperit Sant, Germans Trias i Pujol (Institut Català de la Salut) i Municipal de Badalona (Badalona Serveis Assistencials) , i l'atenció primària de l'àrea (gestionada per l'Institut Català de la Salut i Badalona Serveis Assistencials), van crear l'any 2015 un servei d'al·lèrgies territorial conjunt amb l'objectiu de garantir que els pacients siguin visitats amb agilitat al nivell d'atenció que necessiten i ajustar al màxim els temps d'espera.  Més de 400.000 ciutadans que viuen a Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Montgat, Tiana, Teià, Alella i el Masnou s'atenen, gràcies a aquest acord, segons una cartera de serveis i un sistema de derivacions comú.
 • Creació de la Unitat Funcional de Cirurgia Plàstica de Santa Coloma
  L'any 2017 els dos hospitals comencen a treballar de manera conjunta en l'especialitat de Cirurgia Plàstica amb l'objectiu d'oferir una assistència integral als pacients de Santa Coloma de Gramenet. Per mitjà d'aquest conveni, s'harmonitzen les dues carteres de serveis i l'Esperit Sant amplia la seva oferta amb la cirurgia mamària immediata i la cirurgia oncoplàstica.
 • Conveni per la gestió compartida de l'atenció d'angiologia i cirurgia vascularL'any 2022 els dos hospitals signen un conveni de col·laboració per impulsar un projecte de gestió compartida de l'atenció d'angiologia i cirurgia vascular amb la finalitat de garantir una millor atenció als pacients d'aquesta especialitat del Barcelonès Nord i a crear mecanismes de coordinació assistencial unificant criteris d'actuació entre els professionals respecte derivacions i pràctica clínica

Atenció primària (Institut Català de la Salut)

 • Conveni de col·laboració entre l'atenció primària i l'especialitzada.
  La FHES i l'ICS treballen plegats des de fa anys per fomentar les relacions entre l'atenció primària i l'atenció especialitzada al municipi de Santa Coloma de Gramenet. L'habilitació d'una planta al CAP Santa Coloma per a que hi passin visita diària els especialistes de l'Hospital i la creació de circuits de diagnòstic i tractament integrats faciliten l'accessibilitat de l'usuari i permeten l'optimització dels recursos públics.  

Institut Català d'Oncologia

 • Conveni de col·laboració.
  Des del 2010, la FHES i l'ICO actuen de manera conjunta en els àmbits  assistencial, docent i de recerca en oncologia. Això suposa la millora del procés d'atenció en les patologies oncològiques i la coordinació entre els diferents nivells assistencials. Al 2015 comencen a treballar plegats en la gestió de la medicació hospitalària d'ús ambulatori (MHDA) en l'àmbit onco-hematològic.
 • Creació de la Unitat Funcional d'Hematologia.
  L'any 2015, s'amplia la col·laboració a l'àmbit de l'hematologia per mitjà de la Unitat Funcional d'Hematologia, amb l'objectiu de garantir l'equitat als pacients del territori i d'aprofitar l'expertesa de l'ICO en aquest àmbit.
 • Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte.
  Les dues organitzacions col·laboren, des de gener de 2016, en el disseny, desplegament i avaluació d'estratègies de cribratge de càncer colorectal en el marc dels objectius del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte.
 • Projecte Hospital sense fum.
  La FHES pertany des de 2001 a la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum de l'ICO. A més de treballar per ser un recinte lliure de fum, l'Hospital promou la deshabituació tabàquica i, en el cas dels professionals, la formació en control de tabaquisme.

Banc de Sang i Teixits

 • Conveni marc de col·laboració.
  L'Hospital ha reforçat el Servei de Transfusió gràcies a un conveni amb el Banc de Sang i Teixits, signat a principis del 2014. Aquesta aliança possibilita a l'Hospital disposar de cobertura 24 hores en l'especialitat d'hemoteràpia, així com incrementar la seguretat del pacient en aquest àmbit.

Badalona Serveis Assistencials

 • Ordenació de la Cirurgia Vascular.
  Com a part d'un acord estratègic entre els proveïdors hospitalaris del territori del Barcelonès Nord i Maresme, a principis de 2013 la FHES va assumir la Cirurgia Vascular referent a la patologia venosa de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) 3, 8, 9 i 10 de Badalona, que fins llavors realitzava Badalona Serveis Assistencials (BSA). Aquestes ABS cobreixen una població de més de 66.000 persones.

Ambulàncies la Pau

 • Conveni de col·laboració.
  L'acord entre l'Hospital i Ambulàncies La Pau amb la participació de l'Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona, signat el 2011, busca millorar l'atenció a la població drogodependent mitjaçant els dispositius mòbils d'addiccions: un de dispensació de metadona i un segon de consum higiènic.

IRITEB

 • Conveni de col·laboració en Rehabilitació.
  Amb el doble objectiu d'integrar la fisioteràpia respiratòria en la seva cartera de serveis i de millorar la resolució de la Unitat de l'Aparell Locomotor (UAL), la FHES va signar a finals del 2013 un conveni de col·laboració amb IRITEB per incorporar un nou professional al centre. Això ha comportat la reducció del temps d'espera en l'àmbit de la rehabilitació i la millora de la qualitat de l'atenció. La col·laboració s'ha ampliat posteriorment a la logopèdia hospitalària, per al tractament de la fase postaguda de pacients que han patit un ictus. 

Institut de Diagnòstic per la Imatge

 • Conveni de col·laboració.
  Des del març de 2015, l'empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), adscrita al CatSalut, presta a l'Hospital el servei de telediagnòstic dels TAC urgents. La previsió és ampliar la col·laboració entre les institucions a d'altres àmbits del Diagnòstic per la Imatge i la Medicina Nuclear per potenciar la capacitat resolutiva de les dues entitats.

Fundació Hospital Sant Pere Claver

 • Conveni marc de col·laboració per a la prestació d'assistència sanitària.
  La FHES té signat un conveni marc de col·laboració amb la Fundació Hospital Sant Pere Claver (FHSPC) per tal de dur a terme de forma conjunta diferents activitats assistencials i de recerca.
 • Conveni de col·laboració per a l'atenció de les al·lèrgies  
  Enquadrat en el conveni marc de col·laboració, les dues institucions mantenen un acord per mitjà del qual la Fundació Hospital Sant Pere Claver realitza el diagnòstic i el tractament dels casos d'al·lèrgies derivats per la FHES, a excepció de les proves d'al·lèrgia a medicaments. L'activitat acordada es duu a terme al Servei d'Al·lèrgia de la FHSPC i inclou la primera visita i les visites posteriors que siguin necessàries fins a l'obtenció d'un diagnòstic complert del pacient.

Aliances amb l'administració local

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 • L'any 2009 l'Hospital va posar en marxa el Programa de difusió d'hàbits saludables per a la ciutadania als dos municipis, de la mà dels seus ajuntaments. Aquesta cooperació és va formalitzar l'any 2011 amb la signatura de convenis de col·laboració en matèria de promoció i protecció de la salut.

Aliances en l'àmbit del coneixement

Universitat de Barcelona

 • La FHES disposa des de 2005 d'un concert amb la UB per col·laborar en els ensenyament de Ciències de la Salut de la universitat i potenciar  recerca conjunta. Al 2013, aquest acord es va fer extensiu al Campus de la Salut de Torribera, amb especial èmfasi en l'àmbit de la nutrició.

Universitat Autònoma de Barcelona

 • La FHES manté un conveni de cooperació educativa amb la UAB per mitjà de les Escoles Universitàries Gimbernat i de l'Escola Universitària d'lnfermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels graus d'Infermeria i Fisioteràpia. 

Universitat Internacional de Catalunya

 • La UIC i la FHES tenen signat un conveni de pràctiques curriculars i de cooperació educativa per a la formació d'estudiants del Grau de Fisioteràpia.

Universitat Ramon Llull

 • Els alumnes de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la URL poden realitzar les seves pràctiques acadèmiques a la FHES gràcies al conveni de cooperació educativa que mantenen els dos centres.  

Universitat Pompeu Fabra

 • La FHES i l'Escola Superior en Ciències de la Salut Tecnocampus Mataró-Maresme, adscrita a la UPF, estan vinculades per un conveni de col·laboració que permet als estudiants del Grau d'Infermeria cursar les seves pràctiques a l'Hospital.

Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Metropolitana Nord (Institut Català de la Salut)

 • Des de l'any 2005, la FHES manté un conveni de col·laboració docent amb la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Metropolitana Nord de l'ICS (anteriorment Unitat Docent del Barcelonès Nord i Maresme) per a la formació de metges residents de l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària al centre.

Unitat Docent ACEBA

 • Els metges residents en formació de Medicina Familiar i Comunitària de la Unitat Docent ACEBA tenen l'opció de realitzar rotacions dins els serveis de la FHES gràcies al conveni de col·laboració docent per a la formació especialitzada subscrit per les dues institucions.

Santa Coloma, Ciutat Universitària

 • Les entitats de la ciutat relacionades amb la docència universitària, entre les quals es troba la FHES, formen part des de finals del 2013 del projecte Santa Coloma, ciutat universitària, engegat per l'ajuntament colomenc. Aquesta iniciativa busca fer arribar a la ciutadania i a la societat en general totes les oportunitats que ofereix Santa Coloma pel que fa a formació, estudis, especialització, investigació i pràctiques professionals. Un dels seus objectius és que la ciutat esdevingui un referent estatal en estudis d'alimentació, gastronomia i salut. La resta d'integrants de Santa Coloma, ciutat universitària són el Campus de l'Alimentació de la UB, la Universidad Nacional de Estudios a Distancia (UNED) i els Centres Dr. Emili Mira i López-Parc Salut Mar.

Aliances amb agents de la societat civil

Associació AJUDAM- Predegent

 • La FHES ha signat, juntament amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el Centre Assistencial Emili Mira del Parc de Salut Mar i el Campus de l'Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona, una declaració d'intencions per col·laborar amb l'associació AJUDAM-Predegent per promoure l'estimulació cognitiva adreçada a persones diagnosticades de deteriorament cognitiu lleu i als seus cuidadors. Aquest acord serveix per a desenvolupar activitats i formació conjuntes en aquest àmbit.

Proveïdors

Ndavant

 • Conveni de col·laboració.
  L'empresa multiserveis Ndavant, actual responsable de la neteja de l'Hospital, col·labora amb la FHES en accions de tipus social adreçades a col·lectius desafavorits, posant especial èmfasi en les persones amb discapacitat, les persones en risc d'exclusió social, les víctimes de violència de gènere i els joves en situació d'atur. El compromís inclou campanyes de difusió i sensibilització i participació en esdeveniments de contingut social durant els anys 2017 i 2018.