Els 4 grans eixos estratègics del Pla Horitzó 2027

PERSONES

 • Incorporarem l'experiència dels usuaris i el seu entorn
  en la millora contínua dels serveis. 
 • Crearem un nou projecte d'alfabetització i educació sanitària
  per contribuir a l'empoderament dels nostres pacients.
 • Promourem la Humanització de l'assistència sanitària per millorar
  l'experiència del pacient i fomentar una atenció centrada en la persona. 

PROFESSIONALS

 • Impulsarem un nou model de gestió de talent, de lideratge i
  de participació dels professionals
  .
 • Consolidarem una oferta docent i de recerca de qualitat i
  atractiva per a estudiants, docents i investigadors.

ASSISTÈNCIA

 • Revisarem els processos assistencials per garantir una atenció social
  i sanitària
  amb els màxims nivells de qualitat i seguretat.
 • Avançarem en acords de col·laboració per ser resolutius en la
  proximitat i oferir un contínuum assistencial amb mirada territorial.

ORGANITZACIÓ

 • Consolidarem un model de gestió responsable i una estratègia de
  sostenibilitat alineada amb l'Agenda 2030
 • Impulsarem un Pla de Transformació Digital que ens permeti adaptar-nos a les
  necessitats futures des de la visió dels processos organitzatius, els professionals, els pacients i familiars. 
 • Desenvoluparem un Pla d'Infraestructures per donar resposta a les
  necessitats d'actualització i renovació de diferents serveis i àrees de l'hospital.

PLA ESTRATÈGIC: HORITZÓ 2027

DÍPTIC HORTIZÓ 2027