Treball social

L'Hospital disposa d'una Unitat de Treball Social per atendre els problemes socials o familiars derivats de l'ingrés i/o de la malaltia dels usuaris. El treballador social de l'hospital fa una anàlisi de la situació sòcio-familiar , aporta a l'equip interdisciplinari la valoració per tal de fer un diagnòstic integral i dóna suport a les persones per superar les dificultats i adaptar-se a la nova situació. A més, informa i assessora els usuaris sobre els serveis i els recursos que els poden ser útils per tal de promoure la seva autonomia i garantir la continuïtat de l'assistència.

El treballador social es coordina amb altres nivells assistencials del sistema de salut i de serveis socials del territori i intervé segons la situació del pacient, en l'àrea d'urgències, en l'ingrés, en l'alta i en les consultes externes.

Es pot contactar amb el treballador social per iniciativa pròpia, a través del personal sanitari i a través d'un familiar i/o acompanyant.

La Unitat de Treball Social es troba ubicada a la Planta 0 i el seu horari és de 9 a 17 h., de dilluns a dijous, i de 9 a 14 h. els divendres (excepte dies festius).

Enllaços d'interès: