Alta a La Meva Salut

Si encara no utilitzeu el portal La Meva Salut, podeu sol·licitar-ne l'alta a la Unitat d'Atenció a l'Usuari.

Porteu personalment la targeta sanitària individual (TSI) i el DNI o document identificatiu, en horari de 10h a 13h i de 16 a 17h de dilluns a dijous, i els divendres de 10h a 14h (excepte festius). La Unitat es troba a la Planta 0, al costat del taulell d'Admissions.

Un cop obtinguda la contrasenya, rebreu un correu electrònic per mitjà del qual haureu de completar l'autoregistre a la plataforma.

També us podeu donar d'alta al web de La Meva Salut.

La Meva Salut és una plataforma del CatSalut que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i d'altres serveis en línia per fer tràmits i consultes. Es pot accedir, entre d'altres, a informació clínica, de medicació, de voluntats i donacions, llistes d'espera o agenda, i s'hi poden realitzar diferents tràmits.