Mediacio intercultural

La FHES disposa d'un Servei de mediació intercultural, mitjançant el qual ofereix als nouvinguts de determinats països d'origen el suport d'una persona que els facilita l'enteniment idiomàtic i cultural amb el professional. L'objectiu del servei és prestar a l'usuari una millor qualitat assistencial i facilitar la feina del treballador.

Horaris dels mediadors

  • Mediació àrab
    Dimarts de 9h a 13h

  • Mediació xinesa
    Dijous de 9h a 13 h

Contacte
Despatx del Servei a la Sala d'espera 3 (Planta 0)
Tel: 93 386 02 02 (Ext. 4462)

Per a més informació, pregunteu al taulell d'Informació.