TSI Cuida'm

La targeta sanitària individual (TSI) Cuida'm identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques específiques (demència, discapacitat intel·lectual, autisme o dany cerebral) necessiten una atenció diferenciada.  El fet d'identificar des del primer moment les persones amb la TSI Cuida'm permet als professionals prestar-los una atenció més adaptada a les seves necessitats.

Aquesta atenció personalitzada té els objectius següents:

  • Millorar l'atenció amb un tracte més adequat a les seves necessitats
  • Facilitar la relació dels professionals amb els usuaris i amb els seus familiars o cuidadors
  • Facilitar que els familiars o cuidadors puguin acompanyar aquestes persones a les visites, l'atenció urgent, en els ingressos hospitalaris i en les proves diagnòstiques, sempre que ho permeti la seva situació clínica
  • Facilitar que els pacients puguin seguir de manera correcta les indicacions i els tractaments prescrits pels professionals

La sol·licitud de la TSI Cuida'm la fan els metges, bé a proposta o bé a sol·licitud del pacient o del seu representant (familiar o tutor), mitjançant l'imprès corresponent, el qual haurà d'incloure la valoració del facultatiu.

Díptic informatiu

Més informació CatSalut