Protecció de dades

Les dades mèdiques són propietat del pacient i estan protegides per llei, i només es poden facilitar al propi interessat o bé al seu representant legal. No es donaran dades sobre els pacients a persones no autoritzades segons estipula la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.

La FHES regula aquest àmbit mitjançant el Codi Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals, que recull les bones pràctiques relacionades amb la gestió de dades personals de salut. A l'ingrés se us demanarà que signeu un consentiment que permetrà al centre gestionar les seves dades administratives en relació a la seva estada.