<< Altres entrevistes

“Per millorar les condicions de treball psicosocials necessitem conèixer l’opinió de tots els professionals”

Josep Vidal, Director de RRHH, i Jesús González, Delegat de prevenció.

Entre els mesos de febrer i març tots els professionals de l'Hospital estan cridats a participar en una avaluació de riscos psicosocials del seu lloc de treball. Un grup format per la Direcció i representants dels treballadors, entre els quals es troben els dos entrevistats, Josep Vidal, Director de RRHH, i Jesús González, Delegat de prevenció, analitzarà els resultats d'aquest estudi per plasmar accions que millorin la salut laboral de l'organització. Per a que això sigui possible, cal la participació de tothom.

Entre els mesos de febrer i març tindrà lloc a l'Hospital una avaluació de riscos psicosocials. De què es tracta?

Jesús González (JG): Els factors de risc psicosocial, a diferència d'altres riscos com una cadira trencada o un terra que rellisca, no és veuen, però són allà i poden repercutir en la salut de les persones amb estrès, trastorns digestius o de molts altres tipus. Doncs bé, amb aquest estudi pretenem avaluar quines són, des de l'òptica dels treballadors, les condicions psicològiques i socials dels diferents llocs de treball per detectar aquests factors de risc. Això ens servirà per aplicar les mesures correctores que siguin necessàries i aconseguir unes condicions laborals més justes i saludables.

Josep Vidal (JV): Exacte. Per això necessitem conèixer l'experiència quotidiana dels nostres professionals en el seu lloc de treball, i la recollirem per mitjà d'uns qüestionaris que els demanarem que responguin en els propers dies. Seguim un mètode científic, viable i validat com és l'ISTAS 21, que assegura l'anonimat i la confidencialitat.

Per quin motiu es fa ara, l'avaluació?

JG: Primer perquè consta en el Pla de Treball del Servei de Prevenció, i també perquè es tracta d'un requeriment legal per tenir completa l'avaluació de riscos laborals. Fins fa un temps, s'analitzaven els riscos associats a la seguretat, al medi físic, químic i biològic, i a l'ergonomia dels llocs de treball, però es va veure que faltava el vessant més psicològic. L'any passat ja es va passar a Urgències, però no es va poder valorar per la baixa participació que va tenir. Ara, millorant alguns aspectes metodològics, l'hem volgut repetir, estenent-la a tota l'organització per aconseguir un hospital més saludable en qüestions laborals.

Per què és tan important que els professionals omplin l'enquesta?

JV: Perquè els resultats d'aquesta avaluació es traduiran en accions concretes de prevenció que ells mateixos podran copsar, i que ajudaran a millorar les seves condicions de treball. Per aquest motiu, és vital la participació i compromís de tots els professionals. Necessitem conèixer què falla i on falla, per poder orientar els nostres esforços i recursos cap allà on toqui.

JG: Hem d'arribar al 60% de participació perquè les dades siguin valorables, i això només serà possible amb la implicació de tots els treballadors.

Qui hi ha darrera d'aquesta enquesta?

JG: El mètode que hem escollit, l'ISTAS21,exigeix que el grup de treball que la planifiqui i executi sigui de caràcter paritari, on hi participin els diferents agents de l'organització i la veu dels treballadors tingui el mateix pes que la de la Direcció.

JV: Hi ha 4 delegats de prevenció i 4 professionals de l'àmbit de la Direcció, que hem intentat que siguin d'àrees sensibles com la quirúrgica. A més, comptem amb el suport del Servei de Prevenció i de l'Àrea Qualitat, en concret del Grup de Treball de Clients i Societat.

Com s'hi participarà?

JV: Entre els mesos de febrer i març, el grup de treball, amb el suport de Qualitat, lliurarem els qüestionaris als treballadors d'una manera personalitzada i els recollirem també en persona.

JG: Tot i que el formulari té bastants fulls, que ningú s'espanti perquè omplir-lo és molt ràpid. Es triga entre 20 i 45 minuts i s'avaluen 20 dimensions psicosocials per mitjà de 38 preguntes, tot i que la majoria es responen amb marcatge. És aconsellable respondre el qüestionari fora de l'entorn laboral, però es pot omplir a l'Hospital sense problema. L'anonimat es mantindrà en tot moment per mitjà d'un sistema de doble sobre blanc que no tindrà cap tipus de referència.

Què diferencia aquesta avaluació de la que es va fer l'any passat a Urgències?

JV: Primer, el sistema personalitzat de lliurament i recollida de les enquestes, més proactiu i proper, i que creiem que augmentarà el grau de participació.

JG: També canvia l'abast, que és molt més ampli i no s'adreça únicament a un àmbit o servei, sinó que és per a tota l'organització. 

I un cop recollida la informació, quin és el següent pas?

JV: Un cop finalitzi la recollida de qüestionaris, es farà l'extracció d'informació de manera informatitzada i un tractament estadístic de les respostes en base a diferents agrupadors com edat, gènere, condicions contractuals, temps a l'empresa, etc. En sortirà un informe preliminar que, a partir dels resultats, ja definirà possibles orígens dels riscos psicosocials.

JG: A més, el programa també suggerirà possibles accions preventives. Serà feina del grup i del Comitè de Seguretat i Salut concretar-les i presentar a la Direcció una proposta de pla d'acció.

Com podem animar els treballadors a que participin?

JV: És important que sàpiguen que les seves respostes tindran una aplicació pràctica, que no cauran en sac buit. Està clar que totes les demandes no es podran respondre de manera immediata i que les accions seran de caràcter col·lectiu, no individual, però ho farem de manera progressiva i mirarem de donar resposta a totes les necessitats. Si no es pot prevenir el risc, al menys, buscarem estratègies per minimitzar-lo i que el treballador estigui en un ambient més saludable. Els comunicarem tant els resultats com el programa d'accions perquè vegin què farem, com i quan. Amb aquesta avaluació, tots sortirem guanyant.

Compartir a Facebook Compartir a Twitter