<< Altres entrevistes

“Ens falta continuar treballant per integrar la prevenció en el sistema de gestió de l’organització i en la nostra activitat diària”

M. Carmen Hidalgo, tècnica del Servei de Prevenció

Accions tan senzilles com situar la pantalla de l'ordinador a l'alçada dels ulls o no encaputxar les agulles un cop utilitzades, sovint les passem per alt i poden suposar riscos per a la nostra salut. Són hàbits que tenim adquirits i que costen de canviar, però que hauríem de tenir integrats en el nostre treball diari, tal i com defensen des de l'àrea de Seguretat i Salut en el Treball. M. Carmen Hidalgo, tècnica de Prevenció, ens explica la important tasca que tenim per endavant per fer de la prevenció un procés transversal en tota l'organització.

Com va néixer la cultura de la prevenció?

La prevenció laboral ha estat sempre lligada al treball, però el gran canvi normatiu va arribar a mitjans dels anys 90, quan a l'Estat espanyol la prevenció es va legislar, amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Hem avançat, perquè fins fa uns anys es parlava de seguretat i higiene, i ara ja parlem del concepte més ampli de seguretat i salut en el treball, però tot i així, estem lluny d'altres països, com alguns dels nòrdics o els nord-americans, que tenen la cultura de la prevenció més desenvolupada.

I en quin estat ens trobem?

Tot i que hi ha normativa reguladora i la van actualitzant, actualment el sistema de gestió de prevenció no està tan integrat a les empreses com ho estan d'altres com la qualitat o el medi ambient. En general, no es veu com una part més i encara es percep el Servei de Prevenció com un element aliè que ve a dir-te com has de fer la feina, i no hauria de ser així. El que diem són coses molt lògiques i coherents que repercuteixen per a bé en el treballador. Però fer prevenció és demanar un canvi d'hàbits, i això sempre és difícil.

Llavors, quina és la prioritat ara mateix?

Avui el gran repte és continuar treballant perquè la prevenció s'integri en el sistema de gestió de l'organització i en la nostra activitat diària. Ha de ser part del lloc de treball quotidià de cadascú. Per exemple, si fem un procediment per una tècnica determinada, descriurem les regles que s'han de seguir, però també hi haurem de fer constar els equips que s'han d'utilitzar i les mesures que cal prendre per evitar riscos.

I l'Hospital, té integrada la prevenció?

Com en gran part de les organitzacions, ara estem consolidant la base. Estem repassant coses que ja sabem, però que per un motiu o altre s'han perdut, i per això està aquí el Servei de Prevenció, per recordar, sensibilitzar i vetllar perquè s'integri en la nostra organització. Som conscients que en el sector serveis això és més complicat. És molt més fàcil establir unes normes de seguretat en una empresa industrial que en un hospital, però ho hem de fer.

Quina és la postura de la Direcció?

Fa uns anys des de la Direcció de RRHH es va fer una aposta per un nou equip i una nova manera de gestionar. Poc a poc la Gerència i les Direccions s'han anat implicant en la prevenció. Actualment, una de les línies de treball que tenim en marxa és l'avaluació de riscos psicosocials que farem a tota l'organització, un projecte que hagués estat impossible de tirar endavant sense el seu suport. Estem molt engrescats amb el nou projecte i tenim ganes que hi hagi una alta participació.

I com hem millorat en aquests anys?

Les auditories del Servei de Prevenció, que són l'element de mesura de què disposem, demostren que hem millorat molt. En l'última d'elles hem assolit un 85%, i en l'anterior un 80%. Això vol dir que anem pujant i que fem les coses bé. Un dels aspectes més significatius és que estem fent formació, i està tenint molt bona resposta per part dels treballadors. També ha baixat molt la sinistralitat i registrem menys baixes per accident.

Com treballeu la prevenció a l'Hospital?

No aconseguiríem aquests resultats que comentava si no fóssim un equip  multidisciplinari. El Servei de Prevenció està coordinat des de l'Àrea de Desenvolupament de RRHH i està compost per una part pròpia, del qual jo sóc la tècnica, i una part externa, amb diverses empreses (Seprela XXL, Capresa, Geseme, Mutua Asepeyo) que ens donen suport en diferents àmbits, com són seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i medicina del treball. Tot amb la finalitat de treballar una gestió integral de la prevenció en l'Hospital. Sense la feina i la participació de tots no podríem avançar com ho estem fent. A més, hi ha el Comitè de Seguretat i Salut Laboral, on hi ha 4 delegats de prevenció que participen en les diferents accions que duem a terme, i estem contents de com està funcionant.  També ens reunim periòdicament amb els comandaments i estem informant als treballadors dels riscos en el seu lloc de treball.

Com veus el futur de la seguretat i la salut en el treball?

Doncs desenvolupant grans projectes. Fins ara, hem cimentat la base del nostre sistema de gestió intern i ara l'estem consolidant.  Volem cuidar els professionals, perquè com més qualitat donem als nostres treballadors, més qualitat podrem oferir als pacients.

Compartir a Facebook Compartir a Twitter