<< Altres entrevistes

“Una senzilla estandardització de criteris pot ser innovació”

Ma Àngels Fernández, Directora d'Infermeria

El 12 de maig se celebra a tot el món el Dia de la Infermeria. A la FHES vam aprofitar la jornada per compartir experiències i coneixement, amb un resultat més que positiu. Aprofitant aquesta efemèride, repassem amb M. Àngels Fernández, Directora d'Infermeria, els rols i fites de la professió per als propers anys.

Per què el Dia de la Infermeria?

La Infermeria té un paper essencial, ja no únicament en les institucions sanitàries i sociosanitàries, sinó també en la societat, i utilitzem aquest dia assenyalat en el calendari per a commemorar-ho i celebrar-ho. I precisament ho fem el dia 12 de maig perquè és la data del naixement de la pionera de la infermeria moderna, Florence Nightingale. Durant la guerra de Crimea, al 1854, aquesta infermera britànica va assolir millores molt importants en l'hospital on treballava gràcies a la introducció de mesures d'higiene i d'alimentació. Va aconseguir conferir a la Infermeria una entitat diferent a la de l'ajudant que tenia fins llavors.

I perquè és tan important aquest paper?

L'infermer té una visió holística del malalt, cosa que el converteix en una peça clau del sistema sanitari. En fa una valoració integral tenint en compte el seu entorn biopsicosocial, i això li permet detectar mancances que poden requerir l'actuació d'altres professionals. D'altra banda, amb la població cada cop més envellida, la tasca educadora de la infermeria pren una gran rellevància. Tenim gent cada cop més gran i amb més patologies, que només portant uns bons hàbits poden arribar a la vellesa amb més qualitat de vida. I per aconseguir-ho és necessari educar en prevenció.

Això ens porta a la seguretat del pacient. Quina és la responsabilitat de l'infermer en aquest àmbit?

És enorme, perquè les seves cures i aquesta tasca educadora de què parlàvem poden ajudar a evitar esdeveniments adversos en la pràctica assistencial. De fet, la majoria dels projectes de seguretat del pacient estan liderats pel nostre col·lectiu: prevenció de caigudes, prevenció de nafres per pressió, prevenció d'infeccions, identificació inequívoca de pacients o cirurgia segura, entre d'altres. Són coses que poden semblar molt senzilles o que es donen per suposat, com ara el rentat de mans, però que a la pràctica no estan tan assumides i cal estar-hi a sobre. En seguretat, encara tenim molt camí per recórrer.

Què destacaríeu de l'equip d'Infermeria de la FHES?

Fa poc més d'un any que estic a la Direcció, però en fa gairebé 30 que treballo a l'Hospital i puc assegurar que la Infermeria sempre ha estat al peu del canó. La veritat és que són uns professionals excel·lents. Són l'esquelet de l'Hospital, les persones que estan al costat del malalt les 24 hores. A més, han fet i estan fent un gran esforç per adaptar-se a les adversitats i als grans canvis, i això ho agraïm enormement.

Quins reptes teniu per endavant?

El primer repte és desenvolupar nous rols infermers que s'estan promovent des del Departament de Salut, com la gestió ambulatòria. A l'Hospital ja fa un temps que tenim gestor de casos per als malalts crònics i per als oncològics, i en ambdós llocs la prevenció és vital per evitar ingressos i visites innecessàries. Un altre repte que tenim és la continuïtat assistencial. Estem treballant per unificar criteris en l'atenció primària i l'hospitalària i crear espais de consens que li garanteixin al pacient que rep les mateixes cures durant tot el procés.

En el context actual, com es pot innovar?

Doncs simplement estandarditzant criteris per evitar variabilitat i millorar la qualitat de les cures. Per innovar no cal invertir grans quantitats de diners, sinó que a partir de l'evidència que tenim, podem fer petits canvis, que no sempre són fàcils, per millorar trajectòries i plans de cures que ens ajudin a ser més sostenibles i a garantir o la qualitat del servei. Són petits canvis que poden suposar un gran estalvi per al sistema.

Compartir a Facebook Compartir a Twitter

Sra. Ma Àngels Fernández