<< Altres entrevistes

“La nova Unitat ajudarà que el malalt de fractura de fèmur torni a casa abans i en millors condicions”

Mariano Jorba, coordinador de la Unitat d'Ortogeriatria

La fractura de coll de fèmur és la complicació més important de l'osteoporosi per la mortalitat, morbiditat i despeses que genera. De fet, el Pla de Salut 2011-2015 de Catalunya té entre els seus objectius la reducció de la incidència d'aquesta patologia en un 10% en les persones majors de 65 anys. Per fer-hi front, l'Hospital ha creat la Unitat d'Osteoporosi, que integra un equip de professionals de les diferents especialitats que intervenen en el procés. Ens en parla el seu coordinador, el Dr. Mariano Jorba.

Per què es crea la Unitat d'Ortogeriatria?

Tenim una població cada cop més gran i, per tant, amb més problemes d'osteoporosi que provoquen fractures de fèmur. Aquesta és una patologia amb un cost molt elevat perquè les persones que la pateixen acostumen a ser pluripatològiques, el que fa que la seva recuperació sigui més lenta i difícil i que hi hagi un índex de mortalitat molt elevat, d'un 30% anual. Tot això fa que sigui necessari veure el malalt des de totes les perspectives durant tot el procés, cosa que només s'aconsegueix integrant en un mateix equip totes les especialitats que hi intervenen, com hem fet amb la Unitat.

I quins efectes tindrà sobre el pacient?

Fins ara, el malalt ingressava per urgències i era tractat pel traumatòleg durant tot el procés. Però el traumatòleg té una visió molt particular i concreta; veu la fractura, però no el context del malalt. Amb la Unitat d'Ortogeriatria, gràcies a la intervenció coordinada d'especialistes de traumatologia, geriatria, anestèsia, reumatologia, infermeria, fisioteràpia i treball social, es tractarà el pacient de manera més individualitzada. Podrem preveure les possibles complicacions i posar els mitjans adequats per a la seva posterior rehabilitació i recuperació.

Aquest canvi en l'abordatge del malalt ajudarà a reduir la mortalitat?

Mentre que amb aquest model sí que s'ha comprovat que es redueix de manera notable l'estada a l'hospital, en la taxa de mortalitat no hi ha variacions, però és lògic. Estem parlant de gent gran que a més de la fractura té altres malalties severes, i la fractura encara complica més el seu estat de salut. Nosaltres podem minimitzar els efectes d'aquesta fractura a curt i mig termini per a que la seva vida torni a ser com era abans de l'accident, però la resta de patologies, que sovint són les que causen la mort del pacient, continuen existint i no les podem solucionar. Per tant, és complicat reduir la mortalitat.

A quina estada mitjana es vol arribar?

Ho haurem de veure. Ara mateix a la nostra regió és de 12,2 dies, i és de les millors de Catalunya, però encara es pot reduir. A Manacor (Mallorca) hi ha una Unitat que la té en 4 dies, però es tracta d'un àmbit rural amb molta dispersió demogràfica i on el retorn del malat a l'àmbit familiar és més fàcil. En l'entorn urbà això costa més, però hi treballarem i en podem parlar d'aquí uns mesos.

Llavors, cal coordinació territorial per reduir aquesta estada mitjana...

Sí, i tant. De fet, Can Ruti ja va crear la seva Unitat l'any passat i Badalona Serveis Assistencials està posant-la en marxa. La creació de les Unitats d'Ortogeriatria ve impulsada pel Pla de Salut de Catalunya, que les recomana especialment en la nostra àrea, que té les taxes de fractura de coll de fèmur més altes de Catalunya. I recordem que Catalunya té les més altes de l'Estat espanyol.

I per acabar, com es produeix una fractura de coll de fèmur?

Normalment està causada per una caiguda lleu, de baixa energia, que provoca que l'os es trenqui perquè és osteoporòtic. Acostuma a tenir lloc en persones de més de 65 anys, però també es pot donar en gent més jove que té aquesta i altres malalties. Per aquest motiu, tot i que en la Unitat d'Ortogeriatria entre els criteris d'inclusió hi ha l'edat, hem deixat una porta oberta per aquelles persones que no tenen més de 65 anys però que compleixen la resta de condicions. Hi ha gent més jove amb menys qualitat de vida que un de 80 anys.

Compartir a Facebook Compartir a Twitter

Dr. Mariano Jorba