<< Altres entrevistes

"En casos de virus de febre hemorràgica, la protecció dels professionals és vital"

Àlex Smithson, adjunt del Servei d'Urgències i president de la Comissió d'infeccions, profilaxi i política antibiòtica

El brot d'ebola que ha sorgit aquest estiu en alguns països del centre de l'Àfrica i del qual se n'acaba de detectar un cas a Madrid, on hi ha una trentena de persones més en observació, ha posat en alerta països de tot el món. Davant això, el Servei d'Urgències de la FHES disposa de protocols i circuits definits que han d'ajudar a detectar els casos sospitosos per tal d'evitar l'extensió de la infecció i protegir als professionals. El Dr. Smithson, president de la Comissió d'infeccions, ens parla de la importància d'anar adaptant aquests documents atenent a l'evolució de l'epidèmia.

És tan perillós l'ebola com se'ns ha fet veure en els últims mesos?

Sí que ho és i li hem de tenir respecte, ja que tot i que es contagia amb certa dificultat, l'ebola té una alta letalitat. Respecte però no por, perquè també és cert que aquesta letalitat està condicionada pel país on es produeix la infecció, ja que l'atenció sanitària determina en gran manera l'evolució del procés. Amb l'actual brot, per exemple, hi ha una gran diferència entre l'elevat nombre de morts que està havent-hi a Libèria o Sierra Leona i el que hi ha als EUA, on no ha mort cap dels malalts que han rebut ni el cas importat.

Ara s'ha confirmat un cas a Espanya en un professional sanitari, però podrien ser-ne més en els propers dies. Seria possible un brot a Europa?

Sí ho seria, i les notícies que ens arriben així ho demostren. El que era altament improbable abans d'ahir, és possible avui. Per tant, hem d'estar molt atents a l'evolució dels esdeveniments. En aquests moments és important disposar de tota la informació, a mesura que es vagi fent pública, per tal d'adaptar els dispositius a la nova situació. 

I quines previsions hi ha a l'Àfrica?

Brots d'ebola se'n produeixen sovint, però desapareixen de seguida. Aquest cop, però, és diferent i les estimacions són molt dolentes. Les pitjors apunten que a principis de novembre podria haver-hi 20.000 afectats. Els grans experts internacionals auguren que si no es fa una gran inversió econòmica es podria fins i tot cronificar l'ebola en aquests països. Però és tot molt incert.

Per tant, hem d'estar molt preparats per aquest tipus de virus?

L'ebola es una febre hemorràgica com n'hi ha d'altres a Europa com el virus Crimea Congo, com la febre de Lassa o la infecció per virus Marburg a l'Àfrica, que tenen unes problemàtiques derivades similars i les mesures de precaució són les mateixes. Hem de treure conclusions de l'actual situació per tal de poder disposar, com ja tenen d'altres països del nostre entorn com Anglaterra, de protocols per fer front a les febres hemorràgiques. També hem de tenir en compte que la globalització és un factor clau en l'expansió d'aquestes infeccions, com ja va succeir amb el SARS l'any 2003. De fet, cada any un bilió de persones viatgen en avió a tot el món, la qual cosa fa que les possibilitats que l'ebola o una altra infecció s'expandeixin en un moment determinat no siguin menyspreables.

Com podem fer front a l'Hospital a un cas d'ebola?

El primer que cal es oferir formació al personal per tal que puguin reconèixer els possibles casos tan bon punt arribin a l'Hospital, i disposar d'un protocol adaptat a les característiques de la nostra institució, que ja tenim. En les properes setmanes, començarem les sessions formatives que s'adreçaran tant a personal assistencial, com a administratius, personal de seguretat i de neteja. Cal que tinguem molt clar tots quins són els circuïts d'actuació i que aquests protocols són documents dinàmics, que haurem d'anar adaptant, sempre tenint en compte que la protecció del personal és fonamental ja que el virus es transmet per contacte.

Aquesta protecció, fins a quin punt és important?

Ens trobem davant d'una situació nova i per tant, és millor que pequem de més que de menys. Per exemple, l'ebola es transmet per contacte, i no per via aèria, però tot i això ens posem mascareta d'alta eficàcia. Cal la màxima protecció i poc a poc, amb  l'experiència i els nous coneixements, anirem ajustant els protocols i els equips de protecció individual. Però sobretot, quan hi ha risc de contagi per contacte és clau tenir sempre present un bon rentat de mans utilitzant les solucions hidroalcohòliques, tal i com marquen els protocols.

Per tant, creu que l'alarma que s'ha creat està al voltant de l'ebola està justificada, no?

Penso que sí, i a la vista està. Són malalties de les quals tenim un cert desconeixement. Pocs metges a Espanya hauran vist un cas d'ebola. De fet, l'únic laboratori on es pot analitzar els casos de sospita d'ebola és a Majadahonda, que és l'únic laboratori de bioseguretat tipus 4 que tenim en tot l'Estat.

Compartir a Facebook Compartir a Twitter

Dr. Smithson