L’Hospital posa en marxa un nou sistema per informar els familiars dels pacients mentre són operats

S'envien SMS als acompanyants per comunicar els diferents passos del procés quirúrgic i aportar-los tranquil·litat durant l’espera.

La FHES ha implantat un sistema d'informació telefònica per als acompanyants dels pacients que estan sent operats al centre. Aquesta comunicació, basada en l'enviament d'SMS a la persona que el pacient hagi designat com a interlocutor amb l'Hospital, té com a objectiu informar sobre els diferents passos del procés quirúrgic per disminuir, així, l'habitual inquietud que senten els familiars durant una intervenció. 

El sistema inclou l'enviament de 4 missatges diferents, en funció del punt del procés en què es troba el pacient. S'envien SMS a l'inici de la cirurgia, quan aquesta s'acaba, quan el pacient és a punt de pujar a planta i, en les cirurgies de més complexitat, també s'informa durant la intervenció. D'aquesta manera, l'acompanyant coneix en tot moment on es troba el seu familiar.

Aquesta tecnologia assegura la confidencialitat dels pacients, ja que l'interlocutor és l'única persona que rep la informació i ho fa de manera privada. A més, el fet que aquestes persones rebin les notificacions al seu telèfon mòbil els permet poder disposar lliurement del seu temps i allunyar-se del Bloc Quirúrgic, ja que saben que un cop finalitzada l'operació, seran avisats amb antelació per a l'entrevista amb el metge. Aquesta llibertat de moviments facilita al seu torn que el flux de persones a la sala d'espera, als passadissos i a les plantes d'hospitalització sigui més fluid i controlat.

La posada en marxa d'aquest nou servei busca millorar la satisfacció del pacient i dels seus familiars amb l'Hospital, en concret amb el seu pas pel Bloc Quirúrgic. L'acció forma part de la línia de treball estratègica de la FHES encaminada a oferir al pacient el millor confort possible i una atenció humana i de qualitat que doni resposta a les seves necessitats. 

El servei es va posar en marxa en fase de prova en un grup reduït de pacients, i després de la bona acollida per part dels usuaris s'ha estès ja a la totalitat d'operacions. De mitjana, s'envien cada setmana uns 110 missatges i s'espera que en el primer any de funcionament del sistema, se'n beneficiïn uns 7.400 pacients i els seus acompanyants.  

Compartir a Facebook Compartir a Twitter

Per mitjà dels SMS, l'acompanyant coneix en tot moment on es troba el seu familiar.