Els usuaris valoren amb un notable l'atenció hospitalària de la FHES

El Pla d'enquestes de satisfacció PLAENSA del CatSalut avalua la qualitat del servei i el grau de satisfacció dels usuaris i usuàries amb els diferents serveis sanitaris públics.

Els usuaris ingressats a la FHES puntuen amb un 8,61 el grau de satisfacció durant la seva estada al centre. Aquesta xifra situa l'Hospital en la franja alta dels 20 centres hospitalaris de la conurbació metropolitana de Barcelona, que tenen un 8,4 de mitjana i es troben entre un rang entre 8,06 i 8,68. Aquestes dades són part dels resultats del Pla d'enquestes de satisfacció PLAENSA, que el CatSalut va dur a terme l'any 2018 per tal d'avaluar l'atenció hospitalària a Catalunya.  

Els aspectes de l'atenció hospitalària de la FHES millor valorats pels enquestats són les explicacions que els van donar quan van marxar del centre, les explicacions sobre el funcionament de l'hospital, el tracte personal dels metges i infermeres, i la informació sobre les proves. També han estat puntuats per sobre del 90% la informació sobre l'operació, la possibilitat de donar la seva opinió, el respecte a la intimitat i l'ajuda per controlar el dolor. D'altra banda, els factors menys valorats són el menjar, el temps a la llista d'espera i la signatura del consentiment informat abans de l'operació o de les proves. En els propers mesos, la FHES analitzarà els resultats del sondeig i desplegarà una pla d'accions amb l'objectiu de millorar la satisfacció dels usuaris.

Cada enquesta PLAENSA avalua una línia de treball concreta, com ara l'atenció primària, l'atenció hospitalària amb internament, l'atenció hospitalària ambulatòria o la cirurgia ambulatòria; i es realitzen de forma biennal o triennal en funció de cada línia de servei avaluada. Concretament, l'enquesta sobre l'atenció hospitalària amb internament pretén conèixer l'opinió sobre la qualitat dels serveis rebuts i comparar-la amb el conjunt de Catalunya, analitzant les diferències entre hospitals i comparant els resultats obtinguts amb l'avaluació 2015.

Enquestes de satisfacció permanents a Hospitalització, DPI i Bloc Quirúrgic
L'Hospital ha posat en marxa recentment enquestes de satisfacció permanents en els àmbits d'Hospitalització, Diagnòstic per la Imatge i Bloc Quirúrgic. D'aquesta manera, l'organització podrà disposar a temps real d'informació sobre l'opinió i expectatives dels usuaris i dels seus familiars en relació a l'assistència rebuda, amb l'objectiu de garantir la major qualitat i confort en els serveis i prestacions i oferir una assistència humana i respectuosa.

Compartir a Facebook Compartir a Twitter

Els pacients valoren molt positivament el tracte dels metges i les infermeres de l'àrea d'hospitalització.