Un treball multidisciplinari de l'Hospital de l'Esperit Sant, entre els escollits per optar als premis del Club d'Excel·lència en Gestió

L'estudi està realitzat a partir de l'anàlisi d'esdeveniments adversos elaborat per part de les comissions assistencials.

El treball "El reconocimiento del fracaso como clave del éxito: dos experiencias de comisiones asistenciales" ha estat seleccionat per optar a la 3a edició dels Premis de Bones Pràctiques en Gestió, atorgats pel Club de l'Excel·lència en Gestió (EFQM-Espanya). Tot i que l'estudi finalment no ha estat escollit entre els finalistes, aquesta distinció suposa un reconeixement de la cultura de registre i seguiment d'esdeveniments adversos que es duu a terme a l'Hospital de l'Esperit Sant en el marc de la Política de Seguretat del Pacient.

El treball, coordinat per Qualitat, està realitzat a partir de l'anàlisi d'esdeveniments adversos elaborat per part de les comissions assistencials i la Comissió de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient. En concret, es tracta de l'estudi de dues situacions associades a desviacions sobre bones pràctiques assistencials: la taxa d'infecció en cirurgia colorectal superior als estàndards del VinCAT i els riscos lligats a la irradiació anual acumulada per excés d'estudis radiològics.

Tots dos casos han permès dur a terme una anàlisi comparativa sobre el temps entre la detecció d'una alarma i la identificació d'un problema rellevant. A més, s'ha analitzat el procés d'implantació d'accions de millora. La principal lliçó apresa és que per a la millora assistencial es requereix una bona comunicació entre experts, centrada en la seguretat dels pacients i la gestió de riscos.

Els grups de professionals implicats en el treball són la Comissió de Qualitat i Seguretat del Pacient; la Comissió d'Infeccions, Profilaxi i Política Antibiòtica; la Comissió de Mortalitat; la Comissió de Radiodiagnòstic; el Servei de Cirurgia General; i la Secretaria de Qualitat i Gestió de Dades.
L'entitat guardonada en l'àmbit de Sanitat en els Premis de Bones Pràctiques en Gestió ha estat l'Hospital Universitario Infanta Elena, per l'ús de big data a l'hora d'incrementar la resolució en CCEE hospitalàries.

Compartir a Facebook Compartir a Twitter

El treball ha estat seleccionat per a la 3a edició dels Premis de Bones Pràctiques en Gestió, atorgats pel Club de l'Excel·lència en Gestió.