Aplicació de la normativa de protecció de dades dels pacients

Tots els usuaris del centre han de passar pels taulells d'Admissions i Programació a actualitzar el seu consentiment.

Amb l'objectiu d'aplicar íntegrament la nova normativa de protecció de dades de tots els usuaris de la Fundació Hospital de l'Esperit Sant, s'han adequat els fulls d'informació i compromís dels pacients. Per aquest motiu, d'ara endavant, al seu pas per Admissions o Programació, tots els usuaris hauran de signar, una única vegada, un nou document que recull consentiments específics i expressos per a diferents usos:

  • Autorització per a l'enviament d'SMS i correus electrònics amb l'objectiu de citar i/o recordar els actes mèdics, així com informar de les activitats i novetats relacionades amb el centre.
  • Autorització per a sol·licitar la participació en la realització d'enquestes de satisfacció.

El fet que els usuaris hagin de donar consentiment explícit per a cadascun dels usos concrets de les seves dades personals ve determinat pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 03/2018, de 5 de desembre de 2018, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, que amplien l'obligació respecte del deure d'informar els usuaris i que el seu consentiment sigui sempre específic.  

Compartir a Facebook Compartir a Twitter