La FHES ha realitzat més de 50 intervencions de Mohs en el tractament del càncer de pell durant el 2020

La cirurgia microgràfica de Mohs és una tècnica quirúrgica acurada que permet extirpar tumors cutanis de forma completa estalviant el màxim de pell sana

Des de que es va incorporar aquesta tècnica a l'Hospital de l'Esperit Sant, ara fa un any, ja s'han realitzat més de 50 intervencions. Tot i que durant el 2020 i degut a la situació provocada per la pandèmia, part de l'activitat quirúrgica de l'Hospital s'ha vist afectada. L'equip de Mohs, ha pogut intervenir, mitjançant aquesta tècnica innovadora, un total de 54 pacients amb càncer de pell.

L'equip de Mohs de la FHES es va constituir el mes de gener del 2020 i està format pel Dr. Alessandro Greco (dermatòleg), Jordi Manyà (tècnic d'anatomia patològica), Alana Tamayo (infermera) i pels auxiliars Noemi Periago i Miguel Moya. Per a la realització d'aquestes intervencions no hi ha llista d'espera i tots els pacients són operats abans d'un mes des del seu diagnòstic.

La cirurgia de Mohs

Es tracta d'una cirurgia ambulatòria en què se sol utilitzar anestèsia local, i és considerada com la tècnica quirúrgica més avançada per al tractament dels tumors malignes de pell en els quals està indicat.

La cirurgia de Mohs consisteix en extirpar el tumor i analitzar-lo al microscopi immediatament per comprovar si s'ha extirpat completament. De no ser així es van realitzant extirpacions (només per la zona on resta tumor) fins que es comprova la seva eradicació completa. La freqüència de reaparició del tumor després que es realitzi aquesta tècnica és menor de l'1%, mentre que amb la cirurgia convencional està al voltant del 20%.

Aquesta modalitat de cirurgia dermatològica es practica quan es presenta alguna o diverses de les següents condicions: el tumor ha estat prèviament tractat i ha tornat a aparèixer; la lesió es troba en una àrea on és rellevant preservar tant teixit sa com sigui possible per motius funcionals o cosmètics, com ara parpelles, nas, orelles i llavi; o les vores del tumor no es poden delimitar clínicament amb facilitat.

Compartir a Facebook Compartir a Twitter