La identificació activa és clau per la seguretat dels pacients

Més de 90 professionals participen en els tallers de presentació del protocol d’ identificació activa del pacient a la FHES

La identificació d´un pacient és un dels aspectes fonamentals de seguretat del pacient. Els pacients sempre han d´estar correctament identificats i la comprovació activa és una de les rutines que tots els professionals que intervinguin en el procés d´un pacient a l'Hospital han de tenir presents.

Portar una polsera identificadora, no garanteix que el pacient estigui correctament identificat. Alhora, tots els professionals hem d'anar identificats, presentar-nos al pacient i, si s'està en condicions de fer-ho, demanar que aquest verbalitzi el seu nom, els seus cognoms, la seva data de naixement.

La verificació d´aquestes dades al braçalet identificador es un gest fàcil i imprescindible abans de qualsevol procediment, trasllat d´unitat o servei, administració de medicació, realització de proves diagnòstiques, etc. 

D'altra banda també és important fer la comprovació de que tota la documentació que aportin els pacients corresponguin amb les seves dades: Documents de la Història Clínica, etiquetes i peticions de proves diagnòstiques, registre d´administració de medicació, documentació de trasllats, registre de check-list quirúrgic, registre d´administració de productes sanguinis sempre han de ser cursats o lliurats amb la comprovació de la identificació del pacient correcte.

Al 2021 es va fer el canvi de model de polseres identificadores i actualment estem treballant amb un model on s´inclou la possibilitat de lectura dels codis de barres per introduir proves diagnòstiques directament a l´història clínica, com són els ECG. Per aquest motiu és fonamental estar-ne segurs que li fem el procediment correcte al pacient correcte.

Durant aquest darrer any , amb la possibilitat de poder fer-ne els braçalets a les unitats, més a prop de la localització dels pacients, hem fet un compliment de identificació amb braçalet dels nostres pacients entre el 95.7% i un 100%. Son molt bones dades però com ja hem vist no és suficient per garantir una correcte identificació dels pacients.

El 16 de Març, vam celebrer el  Dia institucional de la identificació activa del pacient i des del Grup de Treball (IAP)  es va organitzar un taller amb l'objectiu de presentar el protocol i sensibilitzar els professionals sobre la necessitat de la identificació com element de seguretat del pacient en què van partipar un total de 91 professionals.

Compartir a Facebook Compartir a Twitter

La verificació de les dades al braçalet identificador es un gest fàcil i imprescindible abans de qualsevol procediment
Més de 90 professionals van participar en els tallers que es van fer per presentar el protocol de identificació activa del pacient