La FHES implanta un nou sistema per la classificació de pacients a Urgències

Es tracta d’una escala que serveix per determinar els paràmetres clínics dels pacients i que complementa el triatge que actualment ja es fa des d’infermeria

El Servei d'Urgències de la Fundació Hospital de l'Esperit Sant ha instal·lat un nou sistema de classificació de pacients que complementa el sistema actual de triatge i que permet classificar els pacients segons diferents paràmetres clínics i d'aquesta manera millorar l'atenció, optimitzar recursos i descongestionar aquesta àrea hospitalària.

Es tracta de la incorporació al triatge de l'escala NEWS (National Early Warning Score), creada  al Regne Unit, per identificar per mitjà d'una puntuació objectiva els anomenats "punts d'alerta primerenca" (EWS) és a dir aquelles manifestacions basades en paràmetres clínics en el pacient que poden ser útils per ajudar a determinar-ne l'estat de gravetat i la necessitat de ser sotmès a intervencions clíniques immediates.

L'escala NEWS es basa en un sistema en què s'assigna una puntuació als mesuraments fisiològics, ja registrats a la pràctica habitual, quan els pacients es presenten o estan sent monitoritzats a l'hospital. En total es valoren vuit  paràmetres fisiològics que es puntuen: freqüència respiratòria, saturació d'oxigen, saturació d'oxigen en cas d'EPOC, oxigen suplementari, pressió arterial sistòlica, freqüència cardíaca, estat de consciència i control de temperatura.

Depenent del resultat de la puntuació, l'informe proporciona recomanacions sobre la freqüència de la monitorització, la urgència de la revisió clínica i els requisits de competència de l'equip mèdic necessaris per dur a terme una resposta immediata i amb intervencions específiques.

El personal d'infermeria d'Urgències de la FHES s'encarrega de fer la tasca de classificació del pacient i la seva derivació a l'àrea més convenient en funció dels signes i els símptomes que presenti.

La nova classificació de pacients s'ha posat en marxa durant aquest mes de juliol i es preveu que, en les properes setmanes, s'implanti a tot el servei d'Urgències.  El desenvolupament d'aquest sistema s'ha pogut fer gràcies a la implicació dels professionals de l'Àrea TIC de la FHES.

Compartir a Facebook Compartir a Twitter

L'escala NEWS serveix per identificar per mitjà d'una puntuació objectiva els anomenats "punts d'alerta primerenca".
El desenvolupament d’aquest sistema s’ha pogut fer gràcies a la implicació dels professionals de l’Àrea TIC de la FHES.