La FHES s’adhereix a la Xarxa d’Hospitals Promotors de la Salut

La Fundació Hospital de l'Esperit Sant formalitza la seva adhesió a la Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut (HPH Catalunya) que està formada per diferents centres que col·laboren per promoure el coneixement de les persones sobre la seva salut, millorar la comunicació entre els professionals de la salut i pacients, aconseguir un entorn laboral més saludable i tenir implantat un sistema de treball que promogui la salut en les organitzacions sanitàries.

Tot i que l'Hospital ja treballa des de fa anys de forma activa en la millora de la promoció de la salut dels seus diferents grups d'interès, amb especial èmfasi en els pacients i en els professionals, s'ha creat un Grup de Treball específic "Grup Hospital Promotor de la Salut" que té l'objectiu d'impulsar diferents actuacions de prevenció i promoció de la Salut.

El projecte de la Xarxa Catalana d'Hospitals Promotors de la Salut està integrat a la Xarxa Internacional d'Hospitals i Serveis de Salut Promotors de la Salut. Les línies estratègiques que es descriuen són:

  • Incorporar els conceptes, valors i estàndards de promoció de la salut en la dinàmica organitzativa i cultural de l'Hospital.
  • Crear i promoure ambients de treball i hàbits de vida saludables per a la millora de la salut, seguretat i benestar dels treballadors.
  • Fomentar l'educació sanitària dels pacients, familiars i cuidadors, amb l'objectiu de desenvolupar la seva capacitat d'autocura i facilitar les pautes per millorar el seu estil de vida.
  • Sensibilitzar a la població sobre la importància de mantenir uns hàbits de vida saludables i facilitar-los coneixements que els permetin gestionar el seu propi procés de salut.
  • Crear una cultura de respecte pel medi ambient i fomentar pautes de consum responsable i eficient de l'energia i de la gestió de recursos

Compartir a Facebook Compartir a Twitter