La Direcció d’Infermeria impulsa el projecte Entre torns, un espai per promoure la participació dels professionals de l’àmbit d’infermeria

L’objectiu és intercanviar coneixements sobre les necessitats dels usuaris, familiars i situacions de l'activitat diària que es poden millorar

Durant les darreres setmanes han tingut lloc les primeres reunions del 2023 del projecte Entre torns, una iniciativa que ha posat en marxa la Direcció d'Infermeria de la Fundació Hospital de l'Esperit Sant per tal de promoure la participació de tots els professionals de l'àmbit d'infermeria amb l'objectiu de potenciar el treball en equip i de millorar la coordinació entre els diversos departaments, serveis i unitats de l'Hospital.

Durant el primer semestre es faran reunions amb professionals d'infermeria representatius de diferents torns i serveis per detectar i copsar les opinions i les necessitats que tenen en relació al desenvolupament de la seva tasca diària. Amb aquestes reunions es busca establir un espai estable de participació per facilitar l'intercanvi de coneixements i d'experiències i, d'aquesta manera, generar mecanismes de comunicació interna que permetin una bona informació i implicació dels professionals.

Metodologia de les reunions Entre torns

Abans de cada reunió des de Supervisió d'Infermeria s'enviarà un formulari a tots els professionals de la unitat o servei. Aquest qüestionari vol recollir la veu (de forma anònima, individual o en grup), de la vivència del dia a dia a la unitat per poder desenvolupar posteriorment accions de millora:  millora l'atenció dels pacients, relacions dels membres de l'equip de diferents torns, del material de treball de la unitat, o qualsevol iniciativa proposada.

A les reunions Entre torns assistirà un referent de cada servei, torn i col·lectiu (Infermeria, TCAI i portalliteres) que haurà d'actuar com a representant de l'equip. Durant la sessió s'abordaran els punts recollits de l'enquesta i el referent podrà traslladar la informació que hagi quedat fora del formulari. Posteriorment es prioritzaran i es treballaran de forma transversal les possibles accions de millora amb la resta de col·lectius.

Projecte pilot Entre torns

Durant el 2022 es va fer una prova pilot d'aquest projecte i es van fer un total de 10 reunions en què van participar 68 professionals.

Compartir a Facebook Compartir a Twitter

Durant el 2022 es va fer una prova pilot d’aquest projecte i es van fer un total de 10 reunions en què van participar 68 professionals.
A les reunions Entre torns assistirà un referent de cada servei, torn i col·lectiu