Es declara la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Les mascaretes deixen de ser obligatòries a hospitals, centres sociosanitaris, centres d'atenció primària, residències i farmàcies.

El 5 de juliol s'ha publicat al BOE l'Ordre SND/726/2023, de 4 de juliol, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 4 de juliol de 2023, per el que es declara la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i decau l'aplicació de mesures extraordinàries.

A partir d'ara les mascaretes deixen de ser obligatòries a hospitals, centres sociosanitaris, centres d'atenció primària, residències i farmàcies.

Es recomana seguir utilitzant mascaretes i altres mesures higièniques davant la presència de símptomes d'infecció respiratòria, i a on hi ha pacients vulnerables.

I en particular als centres sanitaris:

  • Per les persones simptomàtiques quan es troben a espais compartits
  • Per els/les professionals que atenen casos simptomàtics
  • Per les persones que treballen en unitats de cures intensives i en unitats amb pacients vulnerables
  • A les urgències hospitalàries o d'atenció primària, inclosa la sala d'espera.
  • En centres residencials es considera necessari precaucions addicionals en cas d'aparició de símptomes en treballadors, residents o visitants.

Per aquest motiu seguirà havent-hi mascaretes disponibles per tots aquells professionals i usuaris que vulguin seguir fent-les servir.

Compartir a Facebook Compartir a Twitter