Declaració de privacitat

El lloc web www.hospitalesperitsant.cat és propietat de Fundació Hospital de l'Esperit Sant.

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com Fundació Hospital de l'Esperit Sant tracta les seves dades personals d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és Fundació Hospital de l'Esperit Sant amb,CIF-G08358764 amb domicili a Av. Mossèn Pons i Rabadà s/n, 08923 Santa Coloma de Gramenet, telèfon 93 386 02 02-93 386 96 48 i correu electrònic hesperitsant@fhes.cat

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant un correu electrònic a delegatpd(ELIMINAR)@fhes.cat ,un escrit a Av. Mossèn Pons i Rabadà s/n, 08923 Santa Coloma de Gramenet o bé trucant al telèfon 93 386 02 02 ext- 4651,de dilluns a dijous de 9 a 14 hores.

Tractaments de dades

Descripció dels tractaments efectuats per Fundació Hospital de l'Esperit Sant

Tractament

PRESTACIÓ ASSISTENCIAL

Finalitat

Prestació d'assistència medicosanitària, diagnòstic i tractament sol·licitat. assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva història clínica en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d'històries clíniques que es desenvolupin.

Legitimació

Prestació d'assistència sanitària, base legal.

Termini de conservació

Les seves dades seran conservades d'acord a la legislació sanitària vigent en cada moment, actualment la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.

En aquest sentit, les seves dades seran conservades com a mínim durant quinze anys des de la data de cada procés assistencial en relació als següents documents, juntament amb les dades d'identificació del pacient: consentiments informats, informes d'alta, informes quirúrgics i registres de part, dades relatives a l'anestèsia, informes d'exploracions complementàries, informes de necròpsia i informes d'anatomia patològica.

Les dades identificatives de mare i nadó en cas de part, es conservaran amb caràcter indefinit

La resta de documentació es conservarà com a mínim durant cinc anys.

Destinataris

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l'assistència sanitària de l'entitat, d'acord amb les seves competències i funcions.

Així mateix s'indica que la informació pot ser facilitada a aquells estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d'accedir a les dades per la correcta prestació de l'assistència mèdic-sanitària que constitueix la finalitat del tractament d'aquestes dades.

Les seves dades seran comunicades al departament de salut de la Generalitat de Catalunya en el marc de la Història Clínica Compartida de Catalunya, d'acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d'aquest fitxer. Si desitja rebre major informació o vol exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i limitació o portabilitat reconeguts a la normativa de protecció de dades, pot contactar amb la Unitat d'Atenció a l'Usuari del nostre centre.

També podran ser cedides a les companyies asseguradores i mutualitats que s'hagin de fer càrrec de les despeses derivades de l'assistència.

Tractament

COMUNICACIÓ

Finalitat

Enviament de SMS per recordatori de cites / Enviament de mails , newsletter o butlletins / Consultes a través de la pàgina web de l'FHES, ...

Legitimació

Consentiment de l'interessat.

Termini de conservació

Les dades es conservaran fins que l'interessat revoqui el seu consentiment.

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Tractament

IMATGE

Finalitat

Promoció i difusió de l'activitat de l'FHES a : pàgina web, intranet, material gràfic corporatiu, etc.

Legitimació

Consentiment de l'interessat.

Termini de conservació

Les dades es conservaran fins que l'interessat revoqui el consentiment.

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Tractament

SELECCIÓ DE PERSONAL

Finalitat

Recollida de C.V. per processos de selecció de personal.

Legitimació

Consentiment del candidat.

Termini de conservació

Les seves dades seran conservades mentre duri el procés de selecció i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran durant un any.

Destinataris

No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

Tractament

VIDEOVIGILÀNCIA

Finalitat

Garantir la seguretat.

Legitimació

Interès públic.

Termini de conservació

Las dades es suprimiran transcorregut un mes, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

Destinataris

Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

Tractament

INVESTIGACIÓ I RECERCA

Finalitat

Investigació científica.

Legitimació

Consentiment de l'interessat.

Termini de conservació

Les dades es conservaran fins que l'interessat revoqui el seu consentiment.

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar l'acció desitjada, s'informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l'autorització que va donar en qualsevol moment dirigint-se per escrit a l'adreça de correu electrònic hesperitsant@fhes.cat o per correu postal a Av. Mossèn Pons i Rabadà s/n, 08923 Santa Coloma de Gramenet

Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l'adreça de correu electrònic hesperitsant@fhes.cat o per correu postal a Av. Mossèn Pons i Rabadà s/n, 08923 Santa Coloma de Gramenet

En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d'anar acompanyada de fotocopia del seu Document Nacional d'Identitat, passaport o document legal vàlid que l'identifiqui. 

Fundació Hospital de l'Esperit Sant l'informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d'un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l'ampliació del termini dins el primer mes.

Si considera que no hem donat una resposta adient a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de control competent.

Ús de galetes (cookies)

El lloc web Fundació Hospital de l'Esperit Sant usa "galetes" ("cookies") per ajudar a personalitzar la vostra experiència en línia. Vegeu la nostra Política de cookies.

Canvis a aquesta declaració

Fundació Hospital de l'Esperit Sant actualitzarà de tant en tant aquesta Declaració de privacitat per reflectir comentaris d'empreses i clients. Fundació Hospital de l'Esperit Sant us encoratja a revisar periòdicament aquesta declaració per a què estigueu informats de com protegeix la vostra informació Fundació Hospital de l'Esperit Sant.

Informació de contacte

Fundació Hospital de l'Esperit Sant agraeix els vostres comentaris quant a aquesta Declaració de privacitat. Si creieu que Fundació Hospital de l'Esperit Sant no s'ha adherit a aquesta Declaració, contacteu amb Fundació Hospital de l'Esperit Sant a l'adreça hesperitsant(ELIMINAR)@fhes.cat. Farem els esforços comercialment raonables per determinar i reparar el més aviat possible el problema.