Termes d'ús

Acord entre l'usuari i L'Hospital de l'Esperit Sant

El lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant consta de vàries pàgines web funcionant a L'Hospital de l'Esperit Sant.

El lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant s'us ofereix condicionat a la vostra acceptació sense modificacions de les condicions i avisos inclosos aquí. L'ús del lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant constitueix el vostre contracte amb tots aquestes condicions i avisos.

Modificació de les condicions d'ús

L'Hospital de l'Esperit Sant es reserva el dret de canviar les condicions i avisos sota els quals s'ofereix el lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant, incloent però no limitant-se als càrrecs associats amb l'ús del lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant.

Enllaços a llocs de tercers

El lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant pot contenir enllaços a altres llocs web ("llocs enllaçats"). Els llocs enllaçats no estan sota el control de L'Hospital de l'Esperit Sant i L'Hospital de l'Esperit Sant no es fa responsable dels continguts de cap lloc enllaçat, incloent sense cap limitació tots els enllaços continguts en un lloc enllaçat, o qualsevol canvi o actualització del lloc enllaçat. L'Hospital de l'Esperit Sant no és responsable dels webcasting o de qualsevol altra forma de transmissió rebuda de qualsevol lloc enllaçat. L'Hospital de l'Esperit Sant proporciona aquests enllaços només per motius de comoditat, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica que L'Hospital de l'Esperit Sant aprovi el lloc o tingui cap associació amb els seus operadors.

Cap ús ilegal o prohibit

Com a condició del vostre ús del lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant, heu de garantir a L'Hospital de l'Esperit Sant que no usareu el lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant per cap finalitat que sigui il·legal o estigui prohibida per aquests termes, condicions i avisos. No podeu fer servir el lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant de cap forma que pugui malmetre, desactivar, sobrecarregar o perjudicar el lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant o interferir amb l'ús de tercers del lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant. No podeu obtenir o intentar obtenir cap material o informació amb mitjans que no s'hagin posat a disposició o proporcionats de manera intencionada pel lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant.

Ús dels serveis de comunicació

El lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant pot contenir serveis de taulers d'anuncis, àrees de xat, grups de discussió, fòrums, comunitats, pàgines web personals, calendaris, i/o altres serveis de missatges o comunicació dissenyats per permetre-us comunicar amb el públic en general o amb un grup (col·lectivament, "serveis de comunicació"), consentiu d'usar els serveis de comunicació només per publicar, enviar i rebre missatges i material que siguin adequats i relacionats amb el servei de comunicació determinat. A tall d'exemple, i no com a límit, consentiu que a l'usar un servei de comunicació, no fareu cap de les següents accions:

 • Calumniar, abusar, acosar, aguaitar, amenaçar o d'altre forma violar els drets legals d'altres (com ara els drets de privacitat i publicitat).
 • Publicar, penjar, distribuir or disseminar cap tema, nom, material o informació no apropiat, profà, difamatori, obscè, indecent o il·legal .
 • Penjar fitxers que continguin programari o altre material protegit per lleis de propietat intel·lectual (o per drets de privacidesa o publicitat) llevat que en sigueu el propietari o controleu els drets del mateix o tingueu tots els consentiments necessaris.
 • Penjar fitxers que continguin virus, fitxers malmesos, o qualsevol altre programari similar que pugui malmetre el funcionament de l'ordinador d'algú.
 • Anunciar o oferir de vendre o comprar béns o serveis per a qualsevol finalitat de negoci, excepte quan el servei de comunicació permeti específicament aquests missatges.
 • Realitzar o reenviar enquestes, concursos, esquemes de piràmide o cartes encadenades.
 • Baixar qualsevol fitxer publicat per un altre usuari del servei de comunicacions que sapigueu, o podeu saber de forma raonable, que no es pot distribuir d'aquesta forma.
 • Falsejar o suprimir qualsevol atribució d'autoria, avisos legals o d'altres tipus o dessignació de propietat o etiquetes de l'origen o font de software o altre material contingut en qualsevol fitxer que es pengi.
 • Restringir o impedir que qualsevol altre usuari pugui fer servir els serveis de comunicacions.
 • Violar cap codi de conducta o altres guies que puguin ser aplicables per cap servei de comunicacions determinat.
 • Recollir informació sobre altres, incloent adreces electròniques, sense el seu consentiment.
 • Violar cap llei o reglament aplicable.

L'Hospital de l'Esperit Sant no té l'obligació de supervisar els serveis de comunicacions. Tanmateix, L'Hospital de l'Esperit Sant es reserva el dret de revisar el material publicat als serveis de comunicacions i suprimir qualsevol material a la seva discreció. L'Hospital de l'Esperit Sant es reserva el dret de posar fi al vostre accés a qualsevol o a tots els serveis de comunicacions en qualsevol moment i per qualsevol motiu sense necessitat d'avís.

L'Hospital de l'Esperit Sant es reserva en tot moment el dret de fer pública qualsevol informació necessària per satisfer qualsevol llei, reglament, procés legal o sol·licitud governamental, o d'editar, rebutjar a penjar o suprimir qualsevol informació o material, en la seva totalitat o en part, a discreció de L'Hospital de l'Esperit Sant.

Aneu sempre amb cura a l'hora de donar qualsevol informació d'identificació personal sobre vosaltres mateixos o sobre la vostra família en qualsevol servei de comunicacions. L'Hospital de l'Esperit Sant no controla ni aprova el contingut, missatges o informació que es trobi en qualsevol servei de comunicacions i, per tant, L'Hospital de l'Esperit Sant renuncia específicament a qualsevol responsabilitat al respecte dels serveis de comunicacions i a qualsevol acció que resulti de la vostra participació en qualsevol servei de comunicacions. Els responsables i els tècnics no són portaveus autoritzats de L'Hospital de l'Esperit Sant, i les seves opinions no reflecteixen necessàriament les de L'Hospital de l'Esperit Sant.

Els materials penjats a qualsevol servei de comunicacions pot estar subjecte a limitacions publicades en quant al seu ús, reproducció i/o disseminació. Sou responsable d'adherir-vos a aquestes limitacions si us baixeu aquests materials.

Materials proporcionats a L'Hospital de l'Esperit Sant o publicats a qualsevol lloc web de L'Hospital de l'Esperit Sant

L'Hospital de l'Esperit Sant no reivindica la propietat dels materials que proporcioneu a L'Hospital de l'Esperit Sant (incloent comentaris i suggeriments) o que publiqueu, pengeu, introduïu o envieu a qualsevol lloc web de L'Hospital de l'Esperit Sant o els seus serveis associats (col·lectivament, "enviaments"). Tanmateix, al publicar, penjar, introduir, proporcionar o enviar el vostre enviament esteu concedint a L'Hospital de l'Esperit Sant, les seves empreses afiliades i titulars de subllicències, el permís a usar el vostre enviament en connexió amb l'operació dels seus negocis internet incloent, sense limitacions, els drets de: copiar, distribuir, transmetre, mostrar públicament, interpretar públicament, reproduir, editar, traduir i reformatar el vostre enviament; i publicar el vostre nom en connexió amb el vostre enviament.

No es pagarà cap compensació al respecte de l'ús del vostre enviament, tal i com aquí s'estipula. L'Hospital de l'Esperit Sant no té cap obligació de publicar o usar cap enviament que proporcioneu i pot suprimir qualsevol enviament en qualsevol moment a discreció de L'Hospital de l'Esperit Sant.

Al publicar, penjar, introduir, proporcionar o enviar el vostre enviament garantiu i representeu que sou el propietari o controleu la totalitat dels drets del vostre enviament tal i com es descriu en aquesta secció incloent, sense limitació, tots els drets necessaris per proporcionar, publicar, penjar, introduir o enviar els enviaments.

Renúncia de responsabilitats

La informació, programari, productes, i serveis inclosos a o disponibles mitjançant el lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant poden incloure inexactituds o errors tipogràfics. Periòdicament s'afegeixen canvis a la informació. L'Hospital de l'Esperit Sant i/o els seus proveïdors poden fer millores i/o canvis en el lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant en qualsevol moment. No s'ha de dependre dels consells rebuts via el lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant per a decisions personals, mèdiques, legals o financeres i haurieu de consultar un professional apropiat per a consells específics adaptats a la vostra situació.

L'Hospital de l'Esperit Sant i/o els seus proveïdors no fan cap representació sobre la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, linialitat temporal, i exactitud de la informació, programari, productes, serveis i gràfics relacionats continguts per a qualsevol finalitat en el lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant. Fins a la màxima mesura permesa per les lleis aplicables, tota la informació, programari, productes, serveis i gràfics relacionats es proporcionen "com estan" sense garanties ni condicions de cap mena. L'Hospital de l'Esperit Sant i/o els seus proveïdors per la present renuncien a totes les garanties i condicions en el que fa referència a aquesta informació, programari, productes, serveis i gràfics relacionats, incloent totes les garanties implícites o condicions de comerciabilitat, idoneïtat per una finalitat determinada, títol i no infracció.

Fins a la màxima mesura permesa per les lleis aplicables, en cap cas L'Hospital de l'Esperit Sant i/o els seus proveïdors seran responsables de qualsevol dany directe, indirecte, punitiu, incidental, especial, conseqüent o de qualssevol danys i perjudicis incloent, sense limitació, danys per pèrdua d'ús, dades o beneficis, sorgits de o en qualsevol forma connectats amb l'ús o el rendiment del lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant, amb el retard o la incapacitat d'utilitzar el lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant o els seus serveis relacionats, la provisió de o la fallada a proveir serveis, o per qualsevol informació, programari, productes, serveis i gràfics relacionats obtinguts mitjançant el lloc web de L'Hospital de l'Esperit Sant, o per la resta sorgits de l'ús del lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant, estigui basat en un contracte, greuge, negligència, responsabilitat estricta o per la resta, fins i tot si L'Hospital de l'Esperit Sant o qualsevol dels seus proveïdors hagi estat notificat de la possibilitat de danys. Degut a què alguns estats/jurisdiccions no permeten l'exclusió de limitació de responsabilitat per danys conseqüents o incidentals, la limitació de dalt pot no aplicar al vostre cas. Si no esteu satisfet amb alguna part del lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant, o amb qualsevol d'aquests termes d'ús, l'únic i exclusiu remei és deixar d'utilitzar el lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant.

Contacte de servei : aroig(ELIMINAR)@hes.scs.es

Finalització o restricció d'accés

L'Hospital de l'Esperit Sant es reserva el dret, en la seva única discreció, de finalitzar el vostre accés al lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant i als serveis relacionats o a qualsevol part del mateix en qualsevol moment, sense avís previ. General fins a la màxima mesura permesa per les lleis, aquest acord es regeix per les lleis de l'estat de washington, eua i per la present consentiu a l'exclusiva jurisdicció i sala de tribunal a king county, washington, eua en tots els litigis sorgits de o relacionats amb l'ús del lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant. L'ús del lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant no està autoritzat en qualsevol jurisdicció on no entri en vigor a totes les provisions d'aquests termes i condicions, incloent sense limitacions aquest paràgraf. Consentiu que no existeix cap empresa conjunta, societat, contracte laboral, o relació d'agència amb L'Hospital de l'Esperit Sant com a resultat d'aquest acord o ús del lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant. L'execució per part de L'Hospital de l'Esperit Sant de l'acord està subjecta a les lleis i processos legals existents, i res contingut en aquesta declaració és en derogació dels drets de L'Hospital de l'Esperit Sant de complir amb l'aplicació de peticions o requeriments governamentals, de tribunals i de llei relatius a l'ús del lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant o informació proporcionada o recollida per L'Hospital de l'Esperit Sant al respecte d'aquest ús. Si qualsevol part d'aquest acord es determina que no és vàlida o executable segons les lleis aplicables incloent, però no limitat a, la renúncia de garantia i a les limitacions de responsabilitat exposades a dalt, llavors les provisions no vàlides o no executables seran substituïdes per la provisió vàlida i executable que encaixi més exactament amb la intenció de la provisió original i la resta de l'acord continuarà tenint efecte. Llevat que s'especifiqui aquí d'altre manera, aquest acord constitueix l'acord entre l'usuari i L'Hospital de l'Esperit Sant al respecte del lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant i substitueix totes les comunicacions i propostes anteriors o contemporànies, siguin electròniques, orals o escrites, entre l'usuari i L'Hospital de l'Esperit Sant al respecte del lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant. En procediments judicials o administratius seran admissibles versions impreses d'aquest acord i de qualsevol avís donat de forma electrònica, sempre que els procediments estiguin basats en o relacionats amb aquest acord fins al mateix grau i subjectes a les mateixes condicions que qualsevol altre document de negoci i arxius originalment generats i mantinguts de forma impresa. És desig exprés de les parts que aquest acord i tots els documents relacionats estiguin en anglès; aquesta traducció es proporciona només com una ajuda per a l'usuari.

Avisos de copyright i marques registrades:

Tots els continguts del lloc web L'Hospital de l'Esperit Sant són: copyright 2008 fundació L'Hospital de l'Esperit Sant i/o els seus proveïdors. Tots els drets reservats.

Marques registrades

Els noms de les empreses i productes reals mencionats aquí poden ser marca registrada dels seus respectius propietaris.

Les empreses, organitzacions, productes, persones i esdeveniments d'exemple representats aquí són ficticis. Cap associació amb cap empresa, organització, producte, persona o esdeveniment és intencionada ni s'ha de deduir.

Tots els drets no atorgats expressament aquí són reservats.

Avisos i procediment per a la realització de demandes d'infracció de copyright

Segons el títol 17 del codi dels estats units, secció 512(c)(2), tota notificació de demandes d'infracció de copyright segons la llei de copyright dels estats units s'ha d'enviar a l'agent designat del proveïdor de servei. Cap pregunta que no sigui rellevant al següent procediment no rebrà resposta. Vegeu avisos i procediments per a la realització de demandes d'infracció de copyright.