"La Seguretat és cosa de tots", campanya per promoure la seguretat dels pacients entre professionals i usuaris

La iniciativa té com a objectiu implicar totes les parts per evitar danys innecessaris en l’atenció sanitària.

La comunicació i col·laboració estreta entre pacients, familiars i professionals és clau per millorar la seguretat en l'assistència sanitària. Tots som responsables a l'hora de reduir i prevenir els esdeveniments adversos en l'atenció mèdica. A més, la promoció de seguretat del pacient entre usuaris i treballadors és un dels estàndards avaluats en les diferents acreditacions del Departament de Salut.

Per això, després dels bons resultats aconseguits al 2020, la Comissió de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient repeteix aquest any la campanya "La Seguretat és cosa de tots", adreçada a pacients i professionals, per promoure i millorar la seguretat dels pacients. S'ha planificat un calendari de dies institucionals al llarg de l'any 2021 relacionats amb els diferents projectes de seguretat del pacient que es desenvolupen al centre. En aquestes dates assenyalades, algunes d'elles fixades als voltants dels dies mundials oficials, es realitzaran accions diverses, liderades pels referents dels projectes a l'Hospital.

Dies institucionals 2021

  • Gener. Dia 20. Prevenció de caigudes
  • Febrer. Dia 17. Prevenció de les úlceres per pressió
  • Març. Dia 17. Identificació activa del pacient
  • Abril. Dia 14. Atenció a la disfàgia
  • Maig. Dia 5. Higiene de mans
  • Juny. Dia 16. Transfusions segures
  • Setembre. Dia 15. Prevenció del dolor
  • Octubre. Dia 13. Prevenció de les infeccions
  • Novembre. Dia 17. Ús segur del medicament
  • Desembre. Dia 15. Cirurgia segura

Calendari