"La Seguretat és cosa de tots", campanya per promoure la seguretat dels pacients entre professionals i usuaris

La iniciativa té com a objectiu implicar totes les parts per evitar danys innecessaris en l’atenció sanitària.

La comunicació i col·laboració estreta entre pacients, familiars i professionals és clau per millorar la seguretat en l'assistència sanitària. Tots som responsables a l'hora de reduir i prevenir els esdeveniments adversos en l'atenció mèdica. A més, la promoció de seguretat del pacient entre usuaris i treballadors és un dels estàndards avaluats en les diferents acreditacions del Departament de Salut.

Per això, després dels bons resultats aconseguits al 2021, la Comissió de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient repeteix aquest any la campanya "La Seguretat és cosa de tots", adreçada a pacients i professionals, per promoure i millorar la seguretat dels pacients. S'ha planificat un calendari de dies institucionals al llarg de l'any 2022 relacionats amb els diferents projectes de seguretat del pacient que es desenvolupen al centre. En aquestes dates assenyalades, algunes d'elles fixades als voltants dels dies mundials oficials, es realitzaran accions diverses, liderades pels referents dels projectes a l'Hospital.

Dies institucionals 2022

  • Gener. Dia 26. Prevenció de caigudes
  • Febrer. Dia 16. Prevenció de les úlceres per pressió
  • Març. Dia 16. Identificació activa del pacient
  • Abril. Dia 20. Atenció a la disfàgia
  • Maig. Dia 5. Higiene de mans
  • Juny. Dia 15. Transfusions segures
  • Setembre. Dia 14. Prevenció del dolor
  • Octubre. Dia 19. Prevenció de les infeccions
  • Novembre. Dia 16. Ús segur del medicament
  • Desembre. Dia 14. Cirurgia segura

Calendari