"La Seguretat és cosa de tots", campanya per promoure la seguretat dels pacients entre professionals i usuaris

La iniciativa té com a objectiu implicar totes les parts per evitar danys innecessaris en l’atenció sanitària.

La comunicació i col·laboració estreta entre pacients, familiars i professionals és clau per millorar la seguretat en l'assistència sanitària. Tots som responsables a l'hora de reduir i prevenir els esdeveniments adversos en l'atenció mèdica. A més, la promoció de seguretat del pacient entre usuaris i treballadors és un dels estàndards avaluats en les diferents acreditacions del Departament de Salut.

Per això, la Comissió de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient ha dissenyat la campanya "La Seguretat és cosa de tots" adreçada a pacients i professionals per promoure i millorar la seguretat dels pacients a la FHES. S'ha planificat un calendari de dies institucionals al llarg de l'any 2019 relacionats amb els diferents projectes de seguretat del pacient que es desenvolupen al centre. En aquestes dates assenyalades, algunes d'elles fixades als voltants dels dies mundials oficials, es realitzaran accions diverses, liderades pels referents dels projectes a l'Hospital.

Dies institucionals 2019

  • Gener. Dia 30. Prevenció de caigudes
  • Febrer. Dia 27. Prevenció de les úlceres per pressió
  • Març. Dia 20. Identificació activa del pacient
  • Abril. Dia 24. Atenció a la disfàgia
  • Maig. Dia 6. Higiene de mans
  • Juny. Dia 12. Transfusions segures
  • Setembre. Dia  25. Medicació segura
  • Octubre. Dia 16. Prevenció de les infeccions
  • Novembre. Dia 13.  Prevenció del dolor
  • Desembre. Dia 11. Cirurgia segura

Calendari