Qualitat percebuda

Pla d'enquestes de satisfacció del CatSalut (PLAENSA)

El Pla d'enquestes de satisfacció (PLAENSA©) del Servei Català de la Salut és un projecte que va començar l'any 2001 per avaluar la qualitat del servei i el grau de satisfacció de les persones usuàries amb els diferents serveis sanitaris públics, amb l'objectiu d'obtenir una informació que resulta molt valuosa per dissenyar i implementar estratègies de millora de la qualitat en la provisió d'aquests serveis.

La satisfacció és un sentiment subjectiu de la persona receptora del servei, que té un gran valor per a la gestió. Quantificar-la permet avaluar l'acceptabilitat dels esforços de planificació i provisió de serveis i complementar els aspectes d'eficiència i efectivitat.

Darreres enquestes de satisfacció a la FHES:

Enquesta Atenció a l'Embaràs, Part i Puerperi 2019

Enquesta Atenció Urgent 2019

Enquesta Atenció Hospitalària 2018

Enquesta Cirurgia Major Ambulatòria 2017

Enquesta Atenció Especialitzada Hospital 2017

Enquesta Atenció Especialitzada CAP Santa Coloma 2017

Enquesta Atenció Urgent 2016

Enquesta Atenció a l'Embaràs, Part i Puerperi 2016

Enquesta Atenció Hospitalària 2015

Enquesta Atenció Especialitzada Hospital 2014

Enquesta Atenció Especialitzada CAP Santa Coloma 2014

Enquesta Atenció Urgent 2013

Enquesta Atenció a l'Embaràs, Part i Puerperi 2013

Enquesta Atenció Hospitalària 2012